Belysning på arbejdspladsen

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Kunstig belysning skal opsættes, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Man skal tage hensyn til følgende forhold:

 • Hvor lyset kan tændes
 • Hvor meget lys der skal være i rummet
 • Hvor meget lys der skal være på selve arbejdsstedet
 • Hvilken kvalitet lyset skal have
 • Hvilken fordeling lyset skal have
 • At belysningen ikke må blænde
 • At belysningen ikke må give generende reflekser
 • At belysningen ikke må afgive generende varme.

Arbejde kræver lys. Lys skal overalt være hensigtsmæssig og afpasset efter det arbejde, der skal foregå. Dansk Standard nr. 12464 fastsætter detaljerede værdier for belysningsstyrker i lux.

Ved lettere rengøring i gangarealer skal der f.eks. være 50 lux, ved behov for grundig rengøring skal der være 200 lux.

I arbejdslokaler skal belysningen visse steder være stærkere. Dette kan eksempelvis i et kontorlokale opnås ved en kombination af dagslys, god rumbelysning og arbejdspladsbelysning, f. eks. gennem gode loftarmaturer og asymmetriske arbejdslam- per, alt efter arbejdsopgaven. Belysningsstyrken skal være 500 lux på skrivebordet, hvor der skal læses eller skrives i længere tid.

Godt lys kræves især, hvor der er trapper, niveauforskelle eller, hvor der er risiko for at komme til skade på anden vis.

Blænding

Blænding kan gøre det svært at se det, man arbejder med. I nogle tilfælde kan man være blændet uden at være opmærksom på det.

Man skelner mellem synsnedsættende blænding, som direkte forringer øjets evne til at opfatte og blænding, der umiddelbart føles ubehagelig. Begge blændingsformer skal undgås.

Ubehagsblænding kan give træthed og hovedpine og medføre dårlige arbejdsstillinger. Man kan beregne et blændingstal for den blænding, der giver umiddelbart ubehag. Det kan bruges ved projektering af nye eller ved vurdering af eksisterende arbejdspladser.

Blænding kan mindskes ved

 • at bruge lyse farver i lokalet
 • at bruge afskærmede armaturer, der også belyser loftet
 • at undgå armaturer umiddelbart foran eller over arbejdspladsen.

Reflekser og spejlinger

Reflekser og spejlinger kan have samme virkninger som direkte blænding. Reflekser i arbejdsobjektet, f.eks. i blankt papir, i en skærm eller et blankt stålbord i køkkenet, kan gøre det umuligt at se ordentligt.

Spejlinger og reflekser kan mindskes ved

 • at vælge matte overflader på borde, reoler mv.
 • at bruge mat papir og antirefleksbehandlede skærme
 • at placere armaturer rigtigt i forhold til arbejdsobjekter.

Rengøring og vedligehold

Lamper, reflektorer og lysstofrør giver meget mere lys, hvis de er rene. Man bør indføre en periodisk gennemgang og rengøring af alle lyskilder.

Henvisninger

 • At-vejledning nr. A.1.5 om kunstig belysning på faste arbejdssteder
 • DS/EN 12464-1:2011 Lys og belysning i arbejdslokaler
 • BFA Kontor: Fakta om lysforhold: www.indeklimaportalen.dk