Forord

Forord

Branchearbejdsmiljøudvalget Service – Turisme vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til arbejdsmiljøorganisationen på området Renhold og Service som kan bruges i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Renhold og Service afgrænses i denne udgivelse til indendørs arbejde med rengøring, catering og kontoropgaver som fx reception, kopiering, uddeling af post mv. Bogen indeholder en gennemgang af de væsentligste arbejdsmiljøforhold for området, angiver fakta, anviser retning og giver eksempler på løsninger.

Efter hvert afsnit er der anført henvisninger til lovgivning og yderligere inspirationsmateriale i form af vejledninger og links til relevante hjemmesider.

Arbejdstilsynet har haft BFA-vejledningen til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået vejledningen i overensstemmelse med regler og praksis pr. september 2022.

Håndbogen er udarbejdet af BFA Service – Turisme i samarbejde med branchens parter og kan hentes på www.bfa-service.dk eller ved at kontakt BFA-service.