BFA Service - Turisme

Arbejdstagersekretariat

Partskonsulent Maria Glargaard
Kampmannsgade 4
1790 København V

Tlf: 88 92 01 43
E-mail: maria.glargaard@3f.dk

Arbejdsgiversekretariat

Partskonsulent Kirstine Spiegelenberg
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tlf: 33 77 47 88
E-mail: kisp@di.dk

BFA 5 sekretariat

Sekretær Lene Beckmann Andersen,
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tlf. 3377 3537
E-mail:  lean@di.dk

BFA Service - Turisme udvalget:

Serviceforbundet
- Frisørforbundet
- Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning
3F - Fagligt Fælles Forbund
FOA / Fag og Arbejde 
Politiforbundet
Centralforeningen for Stampersonel
Akademikernes Centralorganisation
Fængselsforbundet
HKKF
Dansk Metal
Blik- og Rørarbejderforbundet
Dansk El-Forbund


Medarbejder og Kompetencestyrelsen
Forsvarsministeriet
Rigspolitiet

Direktoratet for Kriminalforsorgen
DI (Dansk industri)
G4S Security Services A/S
HORESTA
Dansk Erhverv
ISS Security Services A/S
KL (Kommunernes Landsforening)
Danske Regioner
Lederne

BFA's materialer

BFA's publikationer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden, hvorfra de kan downloades. Publikationerne kan også rekvireres hos BFA's medlemsorganisationer, se ovenfor.

BFA samarbejdspartnere m.v.

Beskæftigelsesministeriet
Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljørådet
Det Nationale Forskningsccenter for Arbejdsmiljø (NFA)
De øvrige BFA'ere

BFA webredaktørgruppe

Maria Glargaard maria.glargaard@3f.dk
Kirstine Spiegelenberg kisp@di.dk