BFA Service - Turisme

Arbejdstagersekretariat

Partskonsulent Maria Glargaard
Kampmannsgade 4
1790 København V

Tlf: 88 92 01 43
E-mail: maria.glargaard@3f.dk

Arbejdsgiversekretariat

Partskonsulent Kirstine Spiegelenberg
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tlf: 33 77 47 88
E-mail: kisp@di.dk

BFA 5 sekretariat

Sekretær Eva Hjermitslev
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tlf. 33 77 33 77
E-mail: evhj@di.dk

BFA's medlemsorganisationer m.v.

Serviceforbundet
3F / Fagligt Fælles Forbund

Dansk El-Forbund
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning
FOA / Fag og Arbejde 
Politiforbundet
Centralforeningen for Stampersonel
Akademikernes Centralorganisation
Fængselsforbundet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Rigspolitiet

Direktoratet for Kriminalforsorgen
DI (Dansk industri)
G4S Security Services A/S
Elite Miljø (Coor)
HORESTA
Dansk Erhverv
ISS Security Services A/S
KL (Kommunernes Landsforening)
Danske Regioner
BL (Boligselskabernes Landsforening)
Lederne

BFA's materialer

BFA's publikationer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden, hvorfra de kan downloades. Publikationerne kan også rekvireres hos BFA's medlemsorganisationer, se ovenfor.

BFA samarbejdspartnere m.v.

Beskæftigelsesministeriet
Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet
Videncenter for Arbejdsmiljø
De øvrige Branchearbejdsmiljøråd

BFA webredaktørgruppe

Maria Glargaard maria.glargaard@3f.dk
Kirstine Spiegelenberg kisp@di.dk