Logo
FAG

Nyhedsbrev

Klik her for at tilmelde dig.

 

 

Følg os på:

Facebook LinkedIn

Forebyg ulykker

 

Bliv gode til at forebygge og undgå at komme til skade på jobbet.

 

På siden her har vi samlet en række værktøjer, temasider, film og kampagnematerialer om forebyggelse af ulykker målrettet arbejdspladser inden for service og turisme.

 

Siden henvender sig til både ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, og materialet kan bruges til inspiration, vejledning og instruktion af ansatte.

 

God fornøjelse!

 

 

”Hvorfor? hvorfor? hvorfor?” - film og diskussionsmateriale om ulykker og nærved-ulykker

En ulykke eller en nærved-ulykke på arbejdet skyldes ofte flere lag af samspillende faktorer. Filmen ”Hvorfor? hvorfor? hvorfor?” illustrerer, hvordan eks. sikkerhedskultur kan spille sammen med tilfældige hændelser.

 

Filmen udspiller sig på et teater, men kunne lige så godt foregå på en hvilken som helst anden arbejdsplads.

 

Spørgsmål til ”Hvorfor? hvorfor? hvorfor?”

Spørgsmål til filmen:

 

 1. Hvad førte til faldulykken i filmen?
  Lad dig ikke nøje med det første og bedste svar, men spørg ind til årsagen med “5 gange hvorfor”.

   

  Eksempel på, hvordan I kan gribe det an:

  Steffen faldt ned fra gyngen.
   
  • Hvorfor faldt han? Fordi...
  • Hvorfor "fordi"? Fordi...
   Osv.

   

 2. Hvordan vil du beskrive sikkerhedskulturen på teatret?

   

 3. Hvad kan teatret gør for at forebygge en ulykke som denne i fremtiden?
 4. Hvor meget ligner arbejdsmiljøet på teatret arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads? Diskutér gerne følgende forhold:

   

  • Sikkerhedskulturen
  • Orden og ryddelighed
  • Planlægning af arbejdsgangen
  • Afmærkning
  • Kommunikation
  • Tidspres

   

 5. Er der nogle af de forhold, I lige har diskuteret, som giver plads til væsentlige forbedringer hos jer?

   

 6. Sker der nogen nærved-ulykker i filmen?

   

 7. Hvordan kan I drage nytte af registrering og analyse af nærved-ulykker hos jer?

   

 8. Diskuter hvad I i øvrigt kan gøre bedre hos jer for at forebygge ulykker. Inddrag gerne nogle af følgende forhold i diskussionen:

   

  • Arbejdsmiljøuddannelse
  • Samarbejde omkring sikkerheden
  • En systematisk kortlægning af alle risici
  • Sikkerhedsrunderinger (sikkerhedskontrol)

   

 

Download spørgsmål i PDF: Spørgsmål til filmen

”Første dag på arbejde” - film og diskussionsmateriale om instruktion og oplæring

Risikoen for at komme ud for en ulykke er langt større, når man er nyansat eller ung. Den problemstilling tager filmen ”Første dag på arbejde” udgangspunkt i.

 

Filmen udspiller sig på et teater, men kunne lige så godt foregå på en hvilken som helst anden arbejdsplads.

 

Spørgsmål til ”Første dag på arbejde”

Spørgsmål til filmen:

 

 1. Hvad kunne teatret have gjort for at give Frederikke en sikker jobstart? Nævn mindst tre ting.

   

 2. Ved Frederikke, hvordan hun skal udføre de opgaver, han bliver bedt om at løse? Hvorfor / hvorfor ikke?

   

 3. Hvordan kan I på jeres arbejdsplads sikre, at nyansatte får tilstrækkelig instruktion?

   

 4. Hvordan kan I bedst danne sig et rigtigt indtryk, hvor erfaren en ny medarbejder er?

   

 5. Hvorfor beder Frederikke ikke bare selv om hjælp eller instruktion?
  Undersøgelser viser, at nyansatte kopierer de normer og den adfærd, de møder på deres nye arbejdsplads, og hurtigt udser sig nogle “rollemodeller”.

   

 6. Hvilket indtryk af normer og adfærd får man som nyansat på teatret i filmen?

   

 7. Hvilket indtryk af normer og adfærd vil man som nyansat få hos jer? Hvordan kan I sikre jer, at nyansatte får nogle gode rollemodeller?

   

 8. Diskuter hvad der skal med i en plan for modtagelse og oplæring af nyansatte på jeres arbejdsplads. Indtag gerne nogle af følgende forhold.

   

  • Valg af arbejdsopgaver
  • Sidemandoplæring
  • Uddannelsesprogram
  • Sikkerhedskultur / rollemodeller
  • Modtagelse første dag.

   

 

Download spørgsmål i PDF: Spørgsmål til filmen

Registrering og analyse af ulykker og nærvedulykker

Når der sker en nærvedulykker på arbejde, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde kan I forebygge, at noget lignende sker igen, måske med en alvorlig ulykke til følge.

Vi har derfor udviklet en række værtkøjer til registrering og analyse af ulykker og nærvedulykker.

 

Vælg branche for at hente værktøjerne elektronisk og få vejledning og inspiration til, hvordan de bruges i praksis.

 

Film og temaside om sikkerhedskultur

Det er de færreste som tænker på APV eller sikkerhedsrunderinger, når de ser actionscenerne i “Flammen og Citronen” eller “Broen”. Men Deni Jordan gør. Deni Jordan er stuntmand og stuntkoordinator, og det er hans ansvar, at scener som disse kan lade sig gøre, uden at nogen kommer i fare. 

 

Vi har inviteret Deni Jordan med på filmoptagelse og fulgt ham i forberedelserne til sine stunts. Dét er der kommet tre små film om sikkerhed og sikkerhedskultur ud af - samt en række gode råd til, hvordan man skaber en sikker arbejdsplads i praksis. 

 

Sæt sikkerheden først

Det er egentlig meget enkelt. Brandmænd ved det. Stuntmen ved det. Udøvere af ekstremsport ved det. Det står med store, røde bogstaver på skibe, der sejler med farligt gods:


​“Safety first!”. Sæt sikkerheden først.

I samme øjeblik sikkerheden ikke kommer først, er du i risiko for at komme til skade på en arbejdsplads. Sikkerheden er en forudsætning for at kunne arbejde. Ligesom du skal have tøj på når det er koldt, lys for at se når det er mørkt, luft for at trække vejret. Begynder du at fifle med rækkefølgen, er det bare et spørgsmål om tid, før det går galt for dig eller for en kollega.

 

Lav en synlig arbejdsmiljøpolitik

Mange har en arbejdsmiljøpolitik, der sætter flotte, ambitiøse mål for sikkerhed. Men gå et skridt videre. Få en synlig arbejdsmiljøpolitik, der ikke lever et stille liv i et ringbind, men kan ses og mærkes i stort og småt. Ligesom på skibet, hvor det altid kan ses på dækket, skal det kunne høres, når der bliver givet instruktioner og en opgave sat i gang. Safety first.
 

Nogle virksomheder sætter sig konkrete mål, når de laver en arbejdsmiljøpolitik, som at mindske antallet af ulykker med 50%, eller endnu mere ambitiøst, at få 0 ulykker. Men sådan et mål kan give bagslag. Hvis man som leder eller medarbejder fornemmer, at man bliver upopulær, hvis der sker en ulykke, vil der helt sikkert blive registreret færre ulykker. Til gengæld vil der også ske flere ulykker og nærvedulykker i det skjulte, og så har politikken virket stik mod hensigten.
 

Det er naturligvis fint at ville nedbringe antallet af arbejdsulykker. En synlig arbejdsmiljøpolitik bør dog fokusere på andre ting: På jeres værdier og sikkerhedskultur, på hvordan I vil samarbejde omkring sikkerheden, på hvordan I vil sikre, at alle bliver involveret i sikkerhedsarbejdet og føler sig motiverede til at sætte sikkerheden først.

Få medarbejderne med

Alle virksomheder med 10 medarbejdere eller derover skal have en arbejdsmiljøorganisation. Det kan du læse mere om her. At få et godt samarbejde omkring sikkerheden kræver imidlertid mere end blot en arbejdsmiljøorganisation. Det kræver, at alle medarbejderne bliver involveret i sikkerhedsarbejdet. Det er der mange måder at gøre på. Her er én, som har vist sig at fungere rigtigt godt i praksis i andre virksomheder: 

 

Træk de øvrige medarbejdere ind i sikkerhedsarbejdet, på skift en eller to ad gangen, og lav fælles sikkerhedsrunderinger, fx en gang om måneden.

 

Fælles sikkerhedsrunderinger med skiftende medarbejdere

En sikkerhedsrundering er en gennemgang af arbejdspladsen, hvor I tjekker op på, om der er problemer med sikkerheden, og finder ud af, hvad I kan gøre ved det. Det kan i princippet dreje sig om ethvert forhold, der påvirker sikkerheden: orden og rydelighed, vedligehold, tunge løft, farlige stoffer, værnemidler eller lignende.
 

Normalt er det en leder eller evt. en arbejdsmiljørepræsentant, som laver en sikkerhedsrundering. Ved at lade alle medarbejdere på skift deltage i dette arbejde, bliver sikkerheden på en helt anden måde et fælles anliggende. Det formelle ansvar er selvfølgelig stadig arbejdsgivers. Men mulighederne for at få øje på de reelle problemer og finde en god løsning på dem, bliver meget større.

 

Pas på med tjeklister

I større virksomheder følger man ofte en tjekliste ved sikkerhedsrunderinger. Det kan I også gøre, men pas på, at I ikke kun holder jer til den. En tjekliste er god til at sikre, at I har styr på de ting, der, ja, står på tjeklisten. Vil I have styr på andet end det, må I lægge tjeklisten til side ind i mellem og lave en fuldstændig åben sikkerhedsrundering, hvor opgaven går ud på, at medarbejderne finder de sikkerhedsproblemer, de selv finder relevante, uden at noget bestemt nødvendigvis skal med. Man kunne også kalde det for en medarbejderstyret sikkerhedsrundering.
 
Erfaringen viser, at sådan en åben, medarbejderstyret sikkerhedsrundering får afdækket mange flere relevante problemer, end hvis I bruger en tjekliste. Hvis der er nogen, som kender sikkerhedsforholdene godt, er det nemlig medarbejderne selv. Det tager selvfølgelig lidt længere tid på denne måde, og gør det også lidt mere kompliceret, hvis I gerne vil dokumentere, at I arbejder systematisk med en række bestemte områder. Der er dog ikke noget i vejen for at kombinere og fx lave en åben sikkerhedsrundering hver tredje måned, og resten af tiden følge en tjekliste. 
 
Du kan læse mere om både tjeklistemetoden og den åbne sikkerhedsrundering her i denne pjece fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Download pjece

Lær af jeres fejl

Registrér og undersøg ulykker og nærvedulykker

Alle arbejdsulykker skal registreres, undersøges og anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det står i loven. Mange arbejdsulykker bliver dog alligevel aldrig undersøgt og anmeldt, særligt i de små virksomheder. Det kan være, fordi medarbejderne ikke fortæller deres chef, at de er kommet til skade ved en ulykke på jobbet, eller fordi hverken medarbejderen eller chefen synes, at ulykken er alvorlig nok til alt det besvær. Det er “ulykker hører med” eller “rigtige mænd piver ikke”-holdningen, der gør sig gældende. Men at interessere sig for sikkerhed er ikke at pive, og at undersøge, hvorfor der kan ske en lille ulykke på jobbet, er en effektiv måde at forhindre, at der en dag sker en stor.

 

Bliv klog på jeres nærvedulykker

Vil I være verdensmestre i forebyggelse, skal I ikke bare registrere og undersøge de egentlige ulykker, men også nærvedulykkerne. Det er selvfølgelig svært at sige, hvornår noget reelt er en nærvedulykke. Det er noget, I sammen eller hver for sig, må vurdere fra gang til gang. Stigen væltede måske ikke. Fint nok. Men var den tæt på at gøre det, og vil det kunne ske igen? Ville den være væltet, hvis jeg samtidig havde været træt og lidt uopmærksom? Eller hvis det havde været en ny, lidt usikker kollega, der havde stået på den? Kan du svare ja på bare et af den slags spørgsmål, vil det måske være en god idé at undersøge nærvedulykken lidt nærmere. Når der sker en grim ulykke, er der ofte mange faktorer i spil, og så skal der ikke så meget til.

 

Hvis medarbejderne i din virksomhed bliver gode til at spotte, når noget er ved at gå galt, får I en masse gratis viden, I kan handle på. Det kræver selvfølgelig, at I interesserer jer for jeres egen og hinandens sikkerhed og ikke sidder fast i en “det går nok”- eller “der skete jo alligevel ikke noget”-holdning.

 

At tage nærvedulykkerne alvorligt er mere værd end at få nok så mange konsulenter ind udefra til at komme og rådgive om sikkerhed. Ingen udefrakommende har adgang til den viden, som I selv har, om alt det, der kan gå galt på netop jeres arbejdsplads. Viden om jeres nærvedulykker er derfor penge i banken.

 

Find årsagen med 5 gange hvorfor

Du behøver ikke at være et Sherlock Holmes-geni for at finde årsagen til en ulykke eller nærvedulykke. Men du er nødt til at være kritisk og ikke stille dig tilfreds med det første og bedste svar.

 

Tag et eksempel: En medarbejder er faldet. Der skete ikke noget med medarbejderen, men det kunne være gået galt, og der er tale om en nærvedulykke, som I kan lære noget af. I vil derfor gerne finde årsagen til den. I spørger derfor jer selv: “Hvorfor skete det?”. Og det første svar, der falder jer ind, er måske: “Fordi gulvet var vådt og glat.”

 

Okay, så langt så godt. Men kan I bruge det svar til noget, hvis I vil forhindre, at det samme sker igen? Ikke uden at grave lidt dybere og spørge: “Hvorfor var det vådt?”, “Hvorfor var medarbejderen ikke klar over, at det var vådt?”, “Hvorfor kom medarbejderen netop på det tidspunkt, hvor der var vådt?”, “Hvorfor havde ingen sat et advarselsskilt op?”, “Hvorfor har vi ikke en instruks om, hvornår vi skal bruge advarselsskilte?”, osv.

 

Nu begynder I at kunne bruge svarene til at forhindre, at det sker igen. I kan måske ikke undgå, at gulvet igen vil være vådt, men I kan undgå, at der ikke er nogen skiltning. I kan måske også helt undgå, at gangarealet er vådt, når andre medarbejdere skal bruge det.

 

Mange kalder metoden “5 gange hvorfor”. Det behøver selvfølgelig ikke lige være 5, men kan også være 4 eller 8 eller 10. Idéen er, at I bliver ved med grave efter årsagen, til I ved nok til at kunne handle på det.

Brug APV

Et sikkert arbejdsmiljø kræver overblik. Det får I ikke uden at sætte jeres sikkerhedsarbejde i system. Det er derfor en god idé at bruge jeres APV som et aktivt værktøj i det daglige arbejde. 

 

APV er en forkortelse for arbejdspladsvurdering, og består typisk af en skriftlig eller elektronisk redegørelse for jeres arbejdsmiljø, der indeholder en kortlægning af problemerne, og en handleplan for, hvordan I får dem løst, så arbejdet kan udføres sundt og sikkert. 

 

Nogen synes måske, det lyder bøvlet at skulle lave APV, at de har for travlt, eller at de ikke kan bruge en APV til noget i praksis. Men det er ikke rigtigt. APV er en måde at undgå bøvl på, og virksomheder, der bruger deres APV aktivt, har langt færre ulykker, end de, der lader APV’en stå og samle støv henne i reolen. Tænk på jeres APV som rygraden i jeres sikkerhedsarbejde, det der samler alle trådene: Resultatet af jeres sikkerhedsrunderinger og undersøgelser af ulykker og nærvedulykker, jeres løsningsforslag og jeres handlingsplaner. 

 

Kom godt i gang med APV
Du kan finde inspiration og vejledning til, hvordan I kommer godt i gang med APV-processen, på APVportalen.dk 

Ulykkesværktøj

Brancherettede vejledninger og værktøjer til ejendomsservice, politi og fængsler, forsvar, rengøring, hotel og restauration, vagt og sikkerhed, kloak og renseanlæg, vaskerier og renserier.

 

Læs mere her: forebygulykker.dk

“Er du sikker mand?”

Animationsfilm og baggrundsviden om mænds forhold til sikkerhedskultur, særligt betydningen af rollemodeller, vidensdeling, mandsidealer og omverdenenens forventninger.

 

Læs mere her: erdusikkermand.dk

Tegninger og animationsfilm

Tegninger og animationsfilm med små rim om, hvad der sker, når man ikke forebygger ulykker.

 

Brug og del! Materialet er til fri afbenyttelse for alle, der vil lave en intern kampagne på deres arbejdsplads om forebyggelse af ulykker.

 

"Alle brugte beskyttelsesbriller i kemirummet. Undtagen Finn. Han blev blind."

 

Tegningerne kan downloades enkeltvis som pdf og printes ud i A4.

 

God fornøjelse med materialet!

 

 

 

El-sikkerhed

 

 

 

 

Beck: Løfteteknik - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Finn: Værnemidler og kemi. - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Frank: Vold og trusler - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Hanne: Afmærkning - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Hjalte: Glatte gulve - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Knud: Branchevejledninger - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Mette: El-sikkerhed - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Per: Farlige maskiner - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Peter: Faldsikring - Hent som (PDF)

 

 

 

 

Sten: Skærebukser - Hent som (PDF)

 

 

Instruktionsfilm

Korte instruktionsfilm om adgangsveje, maskiner, stiger, trapper, glatte gulve m.m.

 

Filmene er delt op efter branche og målrettet tjenere, ejendomsfunktionærer, rengøringsassistenter, vagter og køkkenpersonale.

 

Du finder også tre korte film om sikkerhedskultur med stuntman Deni Jordan. Filmene sætter fokus på bl.a. at sætte sikkerheden først, arbejde systematisk med sikkerhed og foretage sikkerhedsrunderinger.

 

Hotel og restauration

 

Adgangsveje og sikkerhed: Tjenere

 

 

Farlige maskiner og sikkerhed: Ejendomsfunktionærer

 

 

Stiger og sikkerhed: Ejendomsfunktionærer

 

 

Trapper og sikkerhed: Rengøring

 

 

Stiger og sikkerhed: Vagter

 

 

Adgangsveje og sikkerhed: Vagter

 

 

Forebyggelse af ulykker i køkkener

 

 

Sikker på job med Deni Jordan

TV-spots

Fire tv-spots fra DR OBS og sociale medier, der sætter fokus på sikkerheden for bl.a. vinduespudsere, tjenere, livreddere og køkkenpersonale.

 

 

“Der skal så lidt til”: Faldulykker

 

 

“Der skal så lidt til: Vold og trusler

 

 

Jaloux kæreste slår livredder ud

 

 

Videohilsen ender i tragisk ulykke

Produceret af Reklamebureauet Rechnitzer