Forebyg faldulykker på skibe

Instruktionsfilm om forebyggelse af faldulykker ved arbejde og færdsel på skibe

Der er ofte langt ned fra arbejdssteder på et skib og mange forhindringer at forcere. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler for at forebygge ulykker, når man arbejder og færdes på et skib.

Her på siden finder du to instruktionsfilm med gode råd til forebyggelse af faldulykker i forbindelse med:

  • færdsel på lejdere
  • faldsikring ved teknisk arbejde i højden

Filmene tager udgangspunkt i arbejde på et orlogsfartøj, men kan give inspiration til forebyggelse af ulykker ved arbejde og færdsel på alle skibe.

Filmene varer ca. 1 minut hver.