Temaside

Forebyggelse og håndtering af piskesmældsskader og hjernerystelse

NÅR SMÅ SKADER
FÅR STORE FØLGER

Arbejdsulykker, som fører til piskesmældsskader eller hjernerystelse, kan have store og langvarige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder. For selvom skaderne normalt er ukomplicerede og typisk går over i løbet af nogle dage til få uger, er der også risiko for langvarig mén. 8-12% (1) af patienter med piskesmældsskader har stadig symptomer efter et halvt år, og 10-15% (2) af patienter med hjernerystelse har stadig symptomer efter et år. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er gode til at forebygge ulykker, der kan føre til piskesmældsskader eller hjernerystelse, og ved, hvad de kan gøre, for at få en medarbejder godt tilbage i arbejde, hvis ulykken alligevel skulle ske.

Temasiden her henvender sig primært til ledelse og arbejdsmiljøorganisation og består dels af baggrundsviden om piskesmældsskader og hjernerystelse, dels af gode råd til forebyggelse af ulykker ved arbejdsmæssig færdsel, hvad enten det sker i bil, på cykel eller til fods. Der er også andre typer ulykker, som kan føre til piskesmældsskader eller hjernerystelse, men vi har her valgt at fokusere på færdsel, som hvert år er årsag til mange arbejdsulykker.

De gode råd om håndtering og behandling af piskesmældsskader eller hjernerystelser er vejledende. Ved symptomer på piskesmæld eller hjernerystelse bør man altid opsøge læge.


1) Kasch, Helge et al, (2019. 21. nov.): Whiplash. URL: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/ midtjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/l-muskel-skelet-system/whiplash/
2) Russell, Michael Bjørn, (2017, 9. aug.): Hjernerystelse, senfølger. URL: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/neurokirurgi/hjernerystelse-senfoelger/

Download materiale

Se også