Værktøjskasse

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Viden, metoder og opgaver til håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet 

Det sætter høje følelsesmæssige krav at skulle rumme og navigere i andre menneskers følelser, mens man udfører sit arbejde. I erhverv, hvor kontakten med borgere og klienter udgør en stor del af arbejdet, kan de høje følelsmæssige krav derfor føre til kontakttræthed, udbrændthed og en forråelse af det psykiske arbejdsmiljø, hvis der ikke bliver grebet ind i tide. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man forebygger og håndterer høje følelsesmæssige krav.  

På siden her har vi samlet baggrundsviden, metoder og 12 konkrete opgaver til håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. 

Siden er tænkt som en værktøjskasse og kan bruges på mange måder: I forbindelse med supervision af grupper, til gennemførelse af workshops og lignende i virksomheden eller arbejdsmiljøorganisationen, og individuelt til selvstudie af ledere, medarbejdere eller andre interesserede. 


Se video

Introduktion til temasiden ved organisationspsykologerne Tina Mulvad Jørgensen og Didde Eckberg Larsen fra Human House.​

Opgavesamling

  • 12 opgaver

    12 opgaver

    med metoder til håndtering af høje følelsmæssige krav i arbejdet

Se også

  • Vold og trusler

    Vold og trusler

    Seks videoforedrag og artikel om forebyggelse og håndtering af vold, trusler og digital chikane.