Film

Sprog og krop i konflikter

Film og dialogmateriale til forebyggelse af konflikter, trusler og vold.

"Sprog og krop i konflikter" er en tegnet animationsfilm - en såkaldt "speed drawing"-film. Den sætter fokus på, hvordan udfaldet af en konflikt kan blive påvirket af de involverede personers sprogbrug og af den måde, som de fysisk optræder på.

Filmen giver konkrete bud på, hvordan det talte sprog kan bruges aktivt i konfliktsituationer, med eksempler på hvilke ord, man skal være påpasselig med, og hvilke ord man med fordel kan bruge oftere, for at nedskalere en konflikt.

Endelig giver filmen også gode råd til, hvordan man fysisk kan bruge kropssproget til at nedtrappe en konflikt.

Filmen varer 3 minutter.

Vejledning til filmen

Vejledning til filmen

Forslag til hvordan du kan bruge filmen, fx på et personalemøde, et temamøde, i et undervisningsforløb eller lignende. PDF.

Skema til filmen

Skema til registrering

Skema til registrering af erfaringer, aktiviteter og planer. PDF.

Resumé af filmen

Resumé af filmen

Gode råd og magtfulde ord, du skal være opmærksom på, ved nedskalering af konflikter PDF.

Se også