Temaside

Sikker på fødderne?

Gode råd til forebyggelse af snubleulykker

At snuble lyder måske ikke så farligt. Ofte fører en snubleulykker da også blot til en kort forskrækkelse og et blåt mærke. Men det kan gå galt, rigtig galt endda.

Mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke er ifølge Arbejdstilsynet en snubleulykke, og snubleulykker kan resultere i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader i hovedet. Der er derfor al mulig grund til at tage forebyggelse af snubleulykker alvorligt.

Ved en snubleulykke forstås en ulykke som skyldes gliden, fald eller snublen på samme niveau, for eksempel på et gangareal eller en trappe.

Snubleulykker kan ske af mange grunde. Typisk vil det være ujævnheder, rod og forhindringer eller glatte gulve og flader som er hovedårsagen. Men andre forhold kan ofte spille ind, som for eksempel dårlig belysning, uegnet fodtøj, bæring af tunge genstande, bæring af genstande der tager udsynet, manglende skiltning, løb eller uopmærksomhed, for eksempel på grund af mobiltelefoni.

For at forebygge snubleulykker er det derfor vigtigt at komme rundt om alle de årsager og forhold, som kan spille ind i det forebyggende arbejde.


Se animationen "Snublende nær"

Få inspiration til jeres forebyggende indsats med animationsfilmen "Snublende nær".

Brug filmen som afsæt til en drøftelse om, hvad der kan føre til snubleulykker hos jer, og hvad der skal til at for at forebygge dem.

 


Hvad skal virksomheden gøre?

Som virksomhed skal du sørge for, at gangarealer og trapper er sikre at færdes på. De være skal fri for rod og forhindringer og holdes rene og tørre.

Du skal også sørge for, at jeres gangarealer og trapper har god belysning. Det kan være en god ide at have en sensor, der automatisk tænder lyset, når trappen bruges.

Ideelt set skal gangarealerne være uden ujævnheder og niveauforskydninger, og hvis det ikke er muligt, skal der advares om det, for eksempel med skiltning.

På trapper skal der være gelænder, og medarbejderne skal instrueres i ikke at bære byrder på trapper, ikke løbe på trapperne og altid have en hånd på gelænderet.

I arealer, hvor der ofte kommer vand eller snavs på gulvet, bør gulvet have en skridhæmmende overflade, for eksempel i køkkener. Desuden bør medarbejderne benytte med skridhæmmende fodtøj.

Rengøring kan udgøre en udfordring, og I bør tilrettelægge rengøringen, så gulv og trin ikke er våde og glatte, når de øvrige medarbejdere færdes på dem, og hvis det ikke er muligt, sørge for tilstrækkelig afmærkning.

På udendørs gangarealer kan vejret være en udfordring. Sørg for om vinteren at holde gangarealerne fri for sne og is, og om efteråret at holde dem fri for eksempel våde blade.

Sørg i det hele taget for løbende at føre tilsyn med alle jeres gangarealer og trapper, indenfor som udenfor.

Opdager du snublefare et sted, så advar om det med skiltning og personlig instruktion, ind til problemet bliver løst.


Hvad skal medarbejderen gøre?

Som medarbejder skal du følge din virksomheds regler og anvisninger - og så i øvrigt bruge din sunde fornuft.

Hav respekt for snublefarer og tag ingen dumme chancer, når du færdes rundt på gangarealer og trapper.

Undgå løstsiddende fodtøj, og har du fået anvist skridhæmmende fodtøj, så sørg for at bruge det.

Vær opmærksom på, hvor du færdes, og undgå for eksempel at tale i mobiltelefon, mens du går, særligt når du går på trapper.

Bær ikke på tunge ting på trapper, og hav altid en hånd fri til gelænderet.

Tænk på dine kolleger. Efterlad ikke rod og forhindringer på trapper og adgangsveje, og få tørret op, hvis du spilder væske på gulvet.

Møder du forhold, som kan udgøre en snublefare for dig og dine kolleger, så gør din chef eller arbejdsmiljørepræsentant opmærksom på det.


Download miniplakat med gode råd 

Download vores miniplakat "Sikker på fødderne". Plakaten henvender sig til både ledelse og medarbejdere og rummer 2 x 10 gode råd til forebyggelse af snubleulykker på arbejdspladsen. Kan downloades både til print i A3 og A4.

Vil du vide mere?