Når gode råd er dyre 

Vold og trusler burde ikke høre hjemme på en almindelig arbejdsplads. Alligevel er det en risiko, mange medarbejdere i serviceerhverv må leve med til hverdag. Det er derfor vigtigt at vide, hvad du som medarbejder kan gøre for at forhindre en situation i at udvikle sig. 

Vi har her samlet 10 gode råd fra vores “Værktøjskasse om forebyggelse af trusler og vold”: 

 • Optræd roligt og vær opmærksom på dit kropssprog.

 • Vær klar og konkret i din kommunikation.

 • Undgå at argumentere.

 • Prøv at berolige den truende person.

 • Tag din professionelle rolle på dig. Vær hverken for dominerende ellerfor ydmyg.

 • Undgå bevægelser, som kan virke truende eller bliver opfattet aggressivt.

 • Hold passende afstand. Går du for tæt på eller tager fat i den truende kunde/klient, kan det virke provokerende. De fleste, der bliver aggressive, ophidsede og voldelige, har brug for plads. Bliver situationen mindre klemt eller fastlåst - kan du ofte undgå, at situationen udvikler sig til fysisk vold.

 • Sikre, at du kan komme til at tilkalde hjælp.

 • Sikre, at du kan slippe væk.

 • Tryk på alarmknappen, hvis du føler dig truet eller tilkald hjælp på anden måde ifølge jeres aftalte instrukser.

 • Spil ikke helt. Gør hvad den truende person forlanger, indtil hjælpen når frem.

Lær spillets regler at kende

Forebyggelse af vold og trusler er selvfølgelig ikke en opgave, medarbejdere skal løfte alene.

I erhverv, hvor der er en risiko for vold og trusler mod medarbejderne, har arbejdsgiver pligt til at sørge for forebyggende foranstaltninger, og sikre, at der er et godt samarbejde omkring sikkerheden. Det kan du læse mere om i i materialerne nedenfor:

Se også