Film

Adgangsveje og trapper

Gode råd til vagter om forebyggelse af faldulykker

Sikkerhed på trapper og gangarealer

Instruktionsfilm for vagter om sikkerhed med gode råd om forebyggelse af faldulykker på trapper og gangarealer.

Gå til siden Forebyg ulykker med samlet oversigt over materialer