Faktaark

Forebyggelse af ulykker ved opsætning og nedtagning af scener

Opsætning og nedtagning af scener til koncerter m.m. kan være komplekse og potentielt farlige aktiviteter. Derfor har vi udarbejdet en forebyggelses-"pakke" bestående af et faktaark og 5 tilhørende hjælpeskemaer, der skal hjælpe din virksomhed med forebyggelse af ulykker.

6 helt basale råd til forebyggelse

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af materialet været i dialog med Arbejdstilsynet for at høre, hvilke problemer de typisk møder ved kontrolbesøg i branchen. Det har resulteret i 6 helt basale råd til forebyggelse af ulykker, som I altid bør følge ved opsætning og nedtagning af scener: 

1. Fald fra højden
Sørg for at sikre, at de ansatte ikke kan falde ned, når de arbejder i højden, fx ved at bruge lifte og stilladser i stedet for stiger.

2. Tab af udstyr fra højden
Afspær underliggende områder under arbejde i højden.

3. Manglende adskillelse af kørende og gående trafik
Afspær eller markér der, hvor ansatte kører med biler og maskiner, så de holdes adskilt fra dem, der arbejder til fods. I kan hente inspiration fra de almindelige færdselsregler.

4. Snubleulykker i samme niveau
Sørg for, at der er jævnt og fast underlag, hvor personer skal arbejde og færdes.

5. Manuel håndtering af  lys-, lyd-, scene- og tribuneudstyr
Anvend så vidt muligt tekniske hjælpemidler, så dine ansatte ikke skal bære og løfte tungt udstyr som lys, lyd og andet sceneudstyr.

6. Mangelfuld instruktion på grund af sprogforskelle
Tal med de ansatte i et sprog, som de forstår, så det er klart, hvordan arbejdet skal udføres sikkert. Giv dem også den oplæring, de har brug for, for at de kan arbejde sikkert

Det er dog ikke nok at følge disse 6 gode råd. Ved opsætning og nedtagning af scener kan der gøre sig mange forhold gældende, som spiller ind på sikkerheden, og det er derfor vigtigt at den forebyggende indsats er systematisk, så I altid er sikre på at være kommet hele vejen rundt. 

Hjælpeskemaer

Se også