Tema

Første dag på arbejde - en film om sikkerhedskultur

Film og dialogmateriale om instruktion og oplæring

Risikoen for at komme ud for en ulykke er langt større, når man er nyansat eller ung. Den problemstilling tager filmen ”Første dag på arbejde” udgangspunkt i.

Filmen udspiller sig på et teater, men kunne lige så godt foregå på en hvilken som helst anden arbejdsplads.

Spørgsmål til filmen

 1. Hvad kunne teatret have gjort for at give Frederikke en sikker jobstart? Nævn mindst tre ting.
 2. Ved Frederikke, hvordan hun skal udføre de opgaver, han bliver bedt om at løse? Hvorfor / hvorfor ikke?
 3. Hvordan kan I på jeres arbejdsplads sikre, at nyansatte får tilstrækkelig instruktion?
 4. Hvordan kan I bedst danne sig et rigtigt indtryk, hvor erfaren en ny medarbejder er?
 5. Hvorfor beder Frederikke ikke bare selv om hjælp eller instruktion?
  Undersøgelser viser, at nyansatte kopierer de normer og den adfærd, de møder på deres nye arbejdsplads, og hurtigt udser sig nogle “rollemodeller”.
 6. Hvilket indtryk af normer og adfærd får man som nyansat på teatret i filmen?
 7. Hvilket indtryk af normer og adfærd vil man som nyansat få hos jer? Hvordan kan I sikre jer, at nyansatte får nogle gode rollemodeller?
 8. Diskuter hvad der skal med i en plan for modtagelse og oplæring af nyansatte på jeres arbejdsplads. Indtag gerne nogle af følgende forhold.
  • Valg af arbejdsopgaver
  • Sidemandoplæring
  • Uddannelsesprogram
  • Sikkerhedskultur / rollemodeller
  • Modtagelse første dag.

Download spørgsmål i PDF: Spørgsmål til filmen