Kampagne

Forebyg fald- og skæreulykker i køkkenet

En dag slipper heldet måske op

Fald og snitsår er de hyppigste årsager til ulykker i hotel- og restaurationsbranchen, især i køkkener.

Risikoen stiger, hvis man ikke tager sine forholdsregler for sikkerhed med indretning, adfærd og påklædning. Og en dag slipper heldet måske op.

Vi har lavet to film om fald- og skæreulykker i køkkener. Med til hver film følger arbejdsmaterialer og gode råd, I kan bruge i arbejdet med at forebygge.

Film: "En dag slipper heldet måske op"

 

Film og arbejdsmateriale om faldulykker
Snublen, fald og glidninger er hyppige årsager til ulykker i køkkener og catering. Film, gode råd og dialogmateriale om, hvordan I forebygger faldulykker i hotel- og restaurationsbranchen.

 
 

Film og arbejdsmateriale om skæreulykker
De fleste skader i køkkener er snitsår, som opstår, når man bruger eller rengør udstyret. Film, gode råd og dialogmateriale om, hvordan I forebygger skæreulykker i køkkener.

Se også

 

Instruktionsfilm om forebyggelse af ulykker i køkkener
4 korte instruktionsfilm om forebyggelse af ulykker i køkkener: Arbejde i køkkenet, fald på glatte gulve, faldskader og skæreskader.

 
 

Vittighedstegning om afmærkning
Tegning med rim om, hvad der kan ske, hvis der ikke er afmærket tilstrækkeligt på farlige områder. Til fri afbenyttelse.

 
 

Tegninger og animationsfilm
Tegninger og animationsfilm med små rim om, hvad der sker, når man ikke forebygger ulykker.

 

Links til andre hjemmesider

Brug APV til forebyggelse
Et sikkert arbejdsmiljø kræver overblik. Det får I ikke uden at sætte jeres sikkerhedsarbejde i system. Virksomheder, der bruger deres APV aktivt, har langt færre ulykker, end de, der lader APV’en stå og samle støv henne i reolen. Finde inspiration og vejledning til, hvordan I kommer godt i gang med APV-processen, på
APVportalen.dk

Indberet en arbejdsskade
i EASYsystemet på
https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy

Statistik over ulykker
Find opdaterede data om ulykker inden for jeres branche på Arbejdstilsynets hjemmeside:
Se Arbejdstilsynets statistik over anmeldte arbejdsulykker