Temaside

Natarbejde og helbredskontrol

I Danmark er det lovpligtigt, at arbejdsgiveren tilbyder medarbejdere, der skal arbejde om natten, en gratis helbredskontrol, inden de påbegynder natarbejdet og herefter med regelmæssige mellemrum på maksimalt 3 år.

Formålet med helbredskontrollen er at give medarbejdere, der arbejder om natten en mulighed for at sikre sig, at deres helbredstilstand ikke er af en sådan karakter, at de 
udsætter sig selv for en unødig helbredsrisiko ved at arbejde om natten.

Definition på natarbejde
En natarbejder er en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperi­oden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Ved natperiode forstås et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.