Kampagne

Forebyg faldulykker ved arbejdet med rengøring

En dag slipper heldet måske op

Risikoen for at komme til skade pga snublen, fald og glidninger er stor i rengøringsbranchen.

Og risikoen stiger, hvis man ikke tager sine forholdsregler for sikkerhed med indretning, adfærd og påklædning. Men en dag slipper heldet måske op.

Vi har lavet to film om faldulykker i rengøringsbranchen. Med til hver film følger arbejdsmaterialer og gode råd, I kan bruge i arbejdet med at forebygge.

Film: "En dag slipper heldet måske op"

 

Film og arbejdsmateriale om glidulykker
Snublen, fald og glidninger er en typisk risiko i rengøringsbranchen. Film, gode råd og dialogmateriale om, hvordan I forebygger ulykker ved fald i arbejdet med rengøring.

 
 

Film og arbejdsmateriale om stigesikkerhed
Arbejde på stiger er forbundet med stor risiko for ulykker og overbelastninger. Film, gode råd og dialogmateriale om, hvordan I forebygger ulykker og overbelastninger ved arbejde på stiger i rengøringsbranchen.

 

Se også

 

Film om trapper og sikkerhed
Instruktionsfilm med gode råd om forebyggelse af arbejdsulykker på trapper målrettet rengøringsassistenter.

 
 

Vittighedstegning om faren ved ikke at bruge sikkerhedsline
Tegning med rim om, hvad der kan ske, hvis man ikke bruger branchevejledningen om arbejdsmiljø. Til fri afbenyttelse.

Links til andre hjemmesider

Brug APV til forebyggelse
Et sikkert arbejdsmiljø kræver overblik. Det får I ikke uden at sætte jeres sikkerhedsarbejde i system. Virksomheder, der bruger deres APV aktivt, har langt færre ulykker, end de, der lader APV’en stå og samle støv henne i reolen. Finde inspiration og vejledning til, hvordan I kommer godt i gang med APV-processen, på
APVportalen.dk

Indberet en arbejdsskade
i EASYsystemet på
https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy

Statistik over ulykker
Find opdaterede data om ulykker inden for jeres branche på Arbejdstilsynets hjemmeside:
Se Arbejdstilsynets statistik over anmeldte arbejdsulykker