Kampagne

Instruktion og oplæring af unge

En sikker start på arbejdslivet

Risikoen for at komme til skade er større blandt unge. Instruktion og oplæring er vigtige for at sikre unge en tryg start på arbejdslivet.

Film og arbejdsmateriale

 

Instruktion og oplæring - film og diskussionsmateriale
Risikoen for at komme ud for en ulykke er langt større, når man er nyansat eller ung. Den problemstilling tager filmen ”Første dag på arbejde” udgangspunkt i.

 

Film: Videohilsen ender i tragisk ulykke
2.700 nyansatte unge kommer hvert år til skade på jobbet. Kampagnefilm om, hvor galt det kan gå.

Links

Brug APV til forebyggelse
Et sikkert arbejdsmiljø kræver overblik. Det får I ikke uden at sætte jeres sikkerhedsarbejde i system. Virksomheder, der bruger deres APV aktivt, har langt færre ulykker, end de, der lader APV’en stå og samle støv henne i reolen. Finde inspiration og vejledning til, hvordan I kommer godt i gang med APV-processen, på
APVportalen.dk.

Indberet en arbejdsskade
i EASYsystemet på
https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy

Statistik over ulykker
Find opdaterede data om ulykker inden for jeres branche på Arbejdstilsynets hjemmeside:
Se Arbejdstilsynets statistik over anmeldte arbejdsulykker