Nyhed

Viden, videoer og værktøj om vådt arbejde, handsker, kemi og sprayprodukter

Vi vil gerne gøre opmærksom på en række videoer og værktøjer, som vi har lanceret her i starten af 2022, og som kan bruges til at styrke arbejdsmiljøet og sikre medarbejderne mod vådt arbejde og kontakt med farlige stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Det drejer sig dels om 4 instruktionsfilm om vådt arbejde og handsker målrettet rengøring, dels om "Sikker brug af kemi", en værktøjskasse til kemisk risikovurdering. 

Samtidig vil gerne gøre opmærksom på et rigtig interessant faktaark med 5 anbefalinger fra NFA om brug af sprayprodukter ved rengøring, som kan mindske medarbejdernes risiko for at blive udsat for farlige kemi.


Instruktionsfilm om vådt arbejde og handsker

4 instruktionsfilm målrettet rengøring: 
- Vådt arbejde og eksem
- Hvilke typer handsker hvornår?
- Brug handskerne korrekt
- Få sat instruktionen i system

Til filmene er der arbejdsspørgsmål, som kan bruges ved instruktion, og links til andre relevante materialer om vådt arbejde og handsker.

Klik for at se de 4 film.


Sikker brug af kemi

Værktøjskasse til kemisk risikovurdering

Værktøjskassen består af:

- En pjece på 16 sider, der giver en hurtig og overskuelig indføring i kemisk risikovurdering. 
- En pdf-formulat til udfyldelse af en skriftligt kemisk risikovurdering.
- En plakat med de vigtigste anbfealinger til både medarbejdere og ledelse.

Klik her for at åbne værktøjskassen. 


5 anbefalinger fra NFA om brug af sprayprodukter

Drop sprayprodukter, og hvis ikke det er muligt, så spray tæt ned i en klud og undgå sprayprodukter med blandt andet stærke syrer. 

Sådan lyder nogle af anbefalingerne til rengøringsbranchen baseret på resultaterne fra et netop afsluttet forskningsprojekt på NFA.

Klik her for at se alle 5 anbfefalinger. 

Se også

 • Eksem og kontaktallergi

  Eksem og kontaktallergi

  Mere end blot en kløe. Hver tiende dansker oplever hvert år at få eksem på hænderne i kortere eller længere perioder.

 • På med handsken

  På med handsken

  Gode råd om forebyggelse af håndeksem og brug af handsker ved rengøring.

 • Rengøringsmidler

  Rengøringsmidler

  Denne vejledning har til formål at informere om rengøringsmidler og hvordan man træffer effektive og forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af den, der arbejder med rengøring.