Værktøjskasse

Sikker brug af kemi

Værktøjskasse til kemisk risikovurdering

Kemiske stoffer og materialer kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt. Det er derfor vigtigt, at I har styr på kemien i jeres virksomhed. I skal ikke blot have overblik over, hvilke kemiske produkter I anvender. I skal også gennemføre en konkret risikovurdering for brugen af kemi, og risikovurderingen skal i et eller andet omfang stadig være skriftlig. 

Pjece og plakat

Formular til kemisk risikovurdering

Online værktøj

Se også

  • Nanomaterialer

    Nanomaterialer

    Temaside om nanomaterialer. Hvad betyder brugen af nanomaterialer for jeres arbejdsmiljø? Og hvad kan du gøre for at sikre dig selv og dine medarbejdere? 

  • På med handsken

    På med handsken

    Temaside om forebyggelse af håndeksem og korrekt brug af handsker.