Tema

5 anbefalinger fra NFA om brug af sprayprodukter ved rengøring

Mindsk medarbejdernes risiko for blive udsat for skadelige kemikalier med 5 enkle anbefalinger.

Drop sprayprodukter, og hvis ikke det er muligt, så spray tæt ned i en klud og undgå sprayprodukter med blandt andet stærke syrer. 

Sådan lyder nogle af anbefalingerne til rengøringsbranchen baseret på resultaterne fra et netop afsluttet forskningsprojekt på NFA, som på deres hjemmeside bl.a. skriver: 

"Rengøringsassistenter har 2-3 gange større risiko for at få astma og astmalignende symptomer sammenlignet med den almindelige befolkning. Risikoen er også større, når man sammenligner med ansatte i de fleste andre jobgrupper. Det viser en lang række internationale epidemiologiske undersøgelser fra de seneste ti år.

"Mistanken er rettet mod rengøringsassistenternes brug af rengøringsprodukter på sprayform. Det skyldes, at væskedråber fra sprayflasken ’spredes i luften’, når de bruger sprayproduktet.

"- Når rengøringsassistenter bruger sprayprodukter til fx at rengøre spejle og toiletkummer, sprøjter de kemikaliet direkte på overfladen. Men en del af produktet bliver hængende som væskedråber (aerosoler) i luften, så medarbejderne risikerer at indånde dem. Sprayprodukter er derfor mistænkt for at påvirke arbejdsmiljøet mere end produkter, som man fx skal smøre eller hælde ud på en overflade, forklarer Marie Frederiksen, der er seniorforsker på Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og projektleder for undersøgelsen.

"Problemet er det samme i andre brancher, hvor medarbejderne jævnligt har fat i sprayflasken. Det gælder fx mekanikere, frisører og ansatte, der fx imprægnerer møbler eller afrenser overflader."

Kilde: Det nationale Forsknincenter for Arbejdsmiljø: Brug sprayprodukter med omtanke, 16. dec. 2021, https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2021/brug-sprayprodukter-med-omtanke

De 5 anbefalinger

 1. Undlad generelt at bruge sprayprodukter, hvis det er muligt. Det er især trykdåsesprays, som er problematiske.
   
 2. Overvej, om produktet kan påføres på andre måder.
   
 3. Hvis I anvender sprayprodukter, så spray tæt ned i en klud (max. 1 cm afstand).
   
 4. Undgå at bruge sprayprodukter med stærke syrer og baser og ud fra et forsigtighedsprincip og undgå produkter med kvaternære ammoniumforbindelser.
   
 5. Udskift/erstat rengøringsprodukter med uønskede kemiske stoffer til fordel for produkter med velkendte, undersøgte kemiske stoffer.

Se video med anbefalingerne


Download faktaark fra NFA

Se også

 • Nanomaterialer

  Nanomaterialer

  Øjnene op for det usynlige arbejdsmiljø. Nanomaterialer, risikovurdering og beskyttelse.

 • Eksem og kontaktallergi

  Eksem og kontaktallergi

  Mere end blot en kløe. Hver tiende dansker oplever hvert år at få eksem på hænderne i kortere eller længere perioder.

 • Rengøringsmidler

  Rengøringsmidler

  Denne vejledning har til formål at informere om rengøringsmidler og hvordan man træffer effektive og forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af den, der arbejder med rengøring.

 • Sikker brug af kemi

  Sikker brug af kemi

  Værktøjskasse med film og materialer til kemisk risikovurdering