Tema

Hvad kan du gøre som medarbejder ved stor arbejdsmængde og tidspres?

Foto af: Franck V/Unsplash

Tema: Stor arbejdsmængde og tidspres

Som medarbejder har du kun begrænset indflydelse på de overordnede rammer. Der er dog stadig en række ting, du selv kan gøre, for ikke at blive unødigt belastet af stor arbejdsmængde og tidspres:

 1. Forstå og acceptér, at det ikke er dit ansvar, men din leders ansvar at fordele opgaverne, så de med rimelighed kan løses inden for den aftalte tid.
   
 2. Gør din leder opmærksom på det, hvis arbejdsmængden vokser dig over hovedet.
   
 3. Meld ud i god tid, hvis der er en opgave, du ikke mener, du vil kunne nå.
   
 4. Spørg hvis du er i tvivl om, hvordan du skal løse en opgave. Du har krav på instruktion og vejledning og skal ikke stå alene med opgaven.
   
 5. Bed om hjælpemidler eller værktøjer, der kan lette arbejdet.
   
 6. Sørg for at variere dit arbejde, og husk at holde pauser, så holder dine kræfter længere, og du når i sidste ende mere.
   
 7. Vær med til at skabe en god arbejdskultur, hvor I støtter og hjælper hinanden, når der er brug for det.
   
 8. Hold øje med stressniveauet hos dig selv og dine kolleger, og tal med din leder eller arbejdsmiljørepræsentant om det, hvis det bliver for højt.
  Læs om Stresstrappen.

Tilbage til temaforside

Læs mere om stor arbejdsmængde og tidspres

 

5 tegn på stor arbejdsmængde og tidspres
Når I skal vurdere, om en eller flere af jeres medarbejdere er udsat for stor arbejdsmængde og tidspres, kan I starte med at undersøge, om nogle af de følgende forhold er til stede. Er svaret ja, kan der være tale om en ubalance mellem arbejdsmængde og tidspres, som I skal gøre noget ved.

 
 

Hvad er positiv og negativ stress
Ordet stress bliver brugt i mange betydninger. I daglig tale er stress blevet synonym med travlhed og bruges som negativ fællesbetegnelse for alt, hvad der har med at føle sig presset at gøre. “Jeg er stresset”, siger mange, når de har travlt eller føler, de mister overblikket.

 
 

Hvad kan du gøre som leder
Arbejdsopgaver kommer sjældent i en jævn strøm, enkelte opgaver kan vise sig større eller mere vanskelige end først beregnet, og der kan hurtigt opstå spidsbelastninger på grund af sygdom eller andre uforudsete hændelser. Det er derfor ikke nok at kigge på bemanding og sørge for, at de overordnede rammer er på plads. Forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres skal også indarbejdes i den daglige ledelse.

 
 

Årsager til langvarig stress
Langvarig, negativ stress opstår bl.a., når vi over en længere periode oplever et misforhold mellem krav og ressourcer, dvs. mellem de krav, vi oplever, der bliver stillet til os, og de muligheder, vi har for at indfri dem.

Værktøjer til at forebygge

 

IGLO-metoden: Forebyggelse på alle niveauer.
IGLO er en forkortelse for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Ideen med IGLO-princippet er at sikre, at der bliver sat effektivt ind med forebyggelse på alle niveauer.

 
 

Feedback begge veje
Feedback er traditionelt noget medarbejdere får af deres ledere, eller i hvert fald efterspørger af deres ledere. Mange arbejdspladser har imidlertid også fået øjnene op for, at feedback kan gå den anden vej: Fra medarbejderne til ledelse. Dette kaldes populært ofte for “ledelse opad”.

 
 

Prioriteringsmatrixen
Prioriteringsmatrixen findes i mange varianter. Ideen er dog den samme i dem alle: At skabe et bedre overblik over de daglige opgaver og give mulighed for at opprioritere de opgaver, som det har størst værdi at få løst hurtigt, og nedprioritere de opgaver, som det har mindst værdi at få løst hurtigt.

 
 

Stresstrappen
Det kan være svært at måle arbejdsrelateret stress. En læge kan godt nok måle koncentrationen af stresshormonet kortisol i blodet, men koncentrationen siger ikke nødvendigvis noget om, hvor stresset medarbejderen føler sig, eller hvor meget det påvirker arbejdet.

Kilder og links om store arbejdsmænger og tidspres

Download tema

Hent hele temaet i en samlet PDF

Gå til temaforside

Tilbage til temaforside