Tema

Overblik over de daglige opgaver med prioriteringsmatrixen

Foto af: Jungwoo Hong/Unsplash

Tema: Stor arbejdsmængde og tidspres

Prioriteringsmatrixen findes i mange varianter. Ideen er dog den samme i dem alle: At skabe et bedre overblik over de daglige opgaver og give mulighed for at opprioritere de opgaver, som det har størst værdi at få løst hurtigt, og nedprioritere de opgaver, som det har mindst værdi at få løst hurtigt.

Matrixen er tegnet ind i et koordinatsystem med to akser: én der viser hvor vigtigt eller værdifuldt, det er at få løst en opgave, og én der viser, hvor meget det haster. Det kan f.eks. have stor værdi at få testet et nyt teknisk hjælpemiddel. Men hvis der på grund af sygdom mangler folk, kan det måske vente, eller måske helt springes over, så de vigtigste kerneopgaver kan få topprioritet. Og så fremdeles.

Kan bruges som personligt værktøj og til ledelse

Prioriteringsmatrixen kan både bruges som et personligt værktøj til prioritering af ens egne opgaver, eller som et ledelsesværktøj til prioritering af opgaver for et team eller en afdeling.

Det gode ved at tegne opgaverne ind på en matrix, er, at prioriteringen ikke længere kun findes i hovedet på den daglige leder, men bliver synliggjort for alle i gruppen, så de kan tage konsekvensen og planlægge deres dag derefter uden panik.

Succes med prioriteringsmatrixen forudsætter overordnet prioritering af leder

Skal prioriteringsmatrixen hjælpe med at reducere belastningen ved stor arbejdsmængde og tidspres, kræver det selvfølgelig, at den daglige leder har modet og handlekraften til at foretage den nødvendige prioritering, og tager hånd om de konsekvenser, det nu måtte få at rykke opgaver, der ellers hastede, helt ned i bunden.

Download eksempel på prioriteringsmatrix her.

Tilbage til temaforside

Værktøjer til at forebygge

 

IGLO-metoden: Forebyggelse på alle niveauer.
IGLO er en forkortelse for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Ideen med IGLO-princippet er at sikre, at der bliver sat effektivt ind med forebyggelse på alle niveauer.

 
 

Feedback begge veje
Feedback er traditionelt noget medarbejdere får af deres ledere, eller i hvert fald efterspørger af deres ledere. Mange arbejdspladser har imidlertid også fået øjnene op for, at feedback kan gå den anden vej: Fra medarbejderne til ledelse. Dette kaldes populært ofte for “ledelse opad”.

 
 

Stresstrappen
Det kan være svært at måle arbejdsrelateret stress. En læge kan godt nok måle koncentrationen af stresshormonet kortisol i blodet, men koncentrationen siger ikke nødvendigvis noget om, hvor stresset medarbejderen føler sig, eller hvor meget det påvirker arbejdet.

Læs mere om stor arbejdsmængde og tidspres

 

5 tegn på stor arbejdsmængde og tidspres
Når I skal vurdere, om en eller flere af jeres medarbejdere er udsat for stor arbejdsmængde og tidspres, kan I starte med at undersøge, om nogle af de følgende forhold er til stede. Er svaret ja, kan der være tale om en ubalance mellem arbejdsmængde og tidspres, som I skal gøre noget ved.

 
 

Hvad er positiv og negativ stress
Ordet stress bliver brugt i mange betydninger. I daglig tale er stress blevet synonym med travlhed og bruges som negativ fællesbetegnelse for alt, hvad der har med at føle sig presset at gøre. “Jeg er stresset”, siger mange, når de har travlt eller føler, de mister overblikket.

 
 

Hvad kan du gøre som leder
Arbejdsopgaver kommer sjældent i en jævn strøm, enkelte opgaver kan vise sig større eller mere vanskelige end først beregnet, og der kan hurtigt opstå spidsbelastninger på grund af sygdom eller andre uforudsete hændelser. Det er derfor ikke nok at kigge på bemanding og sørge for, at de overordnede rammer er på plads. Forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres skal også indarbejdes i den daglige ledelse.

 
 

Hvad kan du gøre som medarbejder
Som medarbejder har du kun begrænset indflydelse på de overordnede rammer. Der er dog stadig en række ting, du selv kan gøre, for ikke at blive unødigt belastet af stor arbejdsmængde og tidspres

Kilder og links om store arbejdsmænger og tidspres

Download tema

Hent hele temaet i en samlet PDF

Gå til temaforside

Tilbage til temaforside