TILBYD HØREUNDERSØGELSER

TILBYD HØREUNDERSØGELSER

Medarbejdere, der udsættes for belastende støj, har krav på at have adgang til høreundersøgelser med jævne mellemrum. Helt konkret siger At-vejledningen om støj (D.6.1), at medarbejdere, der udsættes for en støjbelastning over grænseværdierne, har krav på at have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse, der udføres af en læge eller under en læges ansvar. Overstiger støjbelastningen 80 dB eller impulsstøjens spidsværdi 135 dB, har medarbejderen krav på at have adgang til en høreundersøgelser.

Høreundersøgelser vil afsløre, om nogle af medarbejderne har begyndende eller sikker hørenedsættelse. Hvis det er tilfældet, skal disse medarbejdere naturligvis sikres mod, at skaden forværres gennem fortsat udsættelse for støj.

Høreundersøgelsen er en vigtig kontrol af, om indsatsen mod støj er effektiv nok. Prøven kan samtidig være en god måde at motivere medarbejderne til aktivt at medvirke til at dæmpe støjen."Samtidig er det vigtigt at begrænse støjen, således at det kun er de medarbejdere, der deltager i arbejdet, der belastes af støjen.

Støj-skilte

Alle områder, hvor der er skadelig støj og høreværn er påbudt, skal afmærkes med skilte, som angiver, at høreværn skal bruges her. Disse områder kan f.eks. være:

  • Skydebaner for håndvåben og tungere våben
  • Værkstedsområder
  • Prøvestande for motorer
  • Start- og landingsbaner for fly
  • Maskin- og generatorrum.

SKILTENE ER BLÅ MED ET HVIDT SYMBOL

Det kan være forsynet med et supplerende skilt, hvor der står, hvilken type høreværn, der er påbudt. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er skilte alle steder, hvor høreværn er påbudt.

Der kan være arbejde, hvor høreværn er nødvendigt, der foregår så spredt, at det ikke er praktisk muligt at skilte.