BEVAR DIN HØRELSE

BEVAR DIN HØRELSE

Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger i deres arbejde, også der hvor det kun sker en gang imellem.

Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet (BFA) Service-Turisme udvalget i samarbejde med branchens parter. Du kan hente branchevejledningen i elektronisk form på vores hjemmeside: bfa-service.dk

Branchevejledningen er gennemset af Arbejdstilsynet, som finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har vurderet branchevejledningen, som den foreligger, og har derfor ikke taget stilling til, om den dækker alle relevante emner inden for forebyggelse af høreskader i forsvar og politi.