HENVISNINGER

Arbejdstilsynet’s materialer om støj kan hentes på www.at.dk

At-bekendtgørelser

  • Om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
  • Om arbejdets udførelse
  • Om indretning af tekniske hjælpemidler
  • Om arbejdsmedicinske undersøgelser
  • Om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning
  • Om faste arbejdssteders indretning

At-vejledninger

  • At-vejledning D.5.2 Vejledning om brug af høreværn
  • At-vejledning D.6.1 Støj

At-foldere

Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger på www.bar-web.dk

Relevante adresser og telefonnumre:

Vil du vide mere om støj på din arbejdsplads, kan du kontakte:

Forsvaret
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø (CHA)
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf. 7281 9000

Politi
Rigspolitiet,
Arbejdsmiljøsektionen
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf. 3314 8888

Links
Indeklimaportalen – www.indeklimaportalen.dk
Arbejdsmiljømateriale kan findes på bfa-service.dk

Branchearbejdsmiljøudvalget
Service – Turisme

Arbejdsgiversekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
www.bfa-service.dk

Branchearbejdsmiljøudvalget
Service – Turisme

Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf. 88 92 01 43
www.bfa-service.dk

Sekretariat for BFA Transport,
Service – Turisme og Jord til Bord

H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
www.bfa5.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tlf. 70 12 12 88
www.at.dk