Film

"Ikke fordi det rager mig"

Novellefilm om at være vidne til mobning

Forebyg mobning uden at pege fingre

Sæt fokus på vidnerne frem for på mobberen eller mobbeofferet, og forebyg mobning effektivt på arbejdspladsen.
 
Mobning hører ikke kun til i skolegården, men opstår også på arbejdspladser. Det kan der være mange årsager til: Usikkerhed om fremtiden, et stort arbejdspres, en autoritær eller fraværende ledelse, uløste konflikter, eller - sådan som det ofte er tilfældet - en blanding af flere af disse forhold.

Når der opstår mobning på arbejde, samler fokus sig typisk om hovedpersonerne: Mobberen og mobbeofferet. Vidnernes rolle bliver til gengæld nemt overset, selvom vidnerne i virkeligheden spiller en afgørende rolle.

Mobning er en gruppedynamisk form for “social eksklusion”, der ikke finder sted, uden at det i en eller grad sker med gruppens accept. At forstå vidnernes betydning og muligheder for at gribe ind, er derfor vigtigt, når man vil mobning til livs på en arbejdsplads.

Der er mange måder at være vidne på. Nogle er aktive, nogle er passive, nogle er irriterede på mobbeofferet, og nogle har medfølelse med mobbeofferet. Det mest almindelige er dog nok et forvirrende mix af det hele.  

I filmen “Ikke fordi det rager mig” møder vi vidnet Hans, der godt kan blive irriteret på sin mobbede kollega Kirsten, men også har medfølelse med hende, og ikke ved, om han skal forholde sig passivt til det hele eller træde i karakter og prøve at forsvare hende eller mægle.

Filmen varer 15 minutter og er tænkt som diskussionsoplæg til et møde om trivsel eller mobning på arbejdspladsen. Vi har i den forbindelse udarbejdet en præsentation med link til film og 6 slides om mobning, der kan bruges som oplæg til at tale om bl.a.:

 • “Mobning på arbejde”,
 • “Eksempler på mobning”,
 • “6 typiske vidneroller”,
 • “Om sympati og foragt”,
 • “Om frygt for at blive holdt udenfor”, “
 • "Om at gribe ind som vidne” og
 • “Om forebyggelse af mobning”.  

Filmen kan dog også ses individuelt og bruges som inspiration både for leder og medarbejder.


Novellefilmen "Ikke fordi det rager mig". 

Varighed: 15 minutter. Medvirkende: Hans: Bo Carlson; Camilla: Anya Sass; Mads: Mikkel Hansen; Kirsten: Marie Sandø; Birthe: Dorthe Bile.

Diskussionsoplæg til filmen

Diskussionsoplæg til filmen

Præsentation med 6 slides, der kan bruges som diskussionsoplæg og inspiration i den forebyggende indsats. Download som pdf.

Se også

 • VOKSENMOBNING

  VOKSENMOBNING

  Kort oplysningsfilm om forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

 • Værktøjskasse om mobning

  Værktøjskasse om mobning

  Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Pjece med baggrundsviden om mobning og gode råd til leder, tillidrepræsentant, ansatte og kolleger.