Temaside

Typer af konflikter

Forskellige typer skal håndteres forskelligt

Når vi skal håndtere konflikter, kan det være en hjælp at være opmærksom på, at der er forskellige typer konflikter, som i udgangspunktet bør håndteres forskelligt.

Strukturelle konflikter

Strukturelle konflikter er ofte relateret til magt og mere vedvarende forhold. På arbejdspladsen er det mest relevant at have øje for forholdet mellem ledelse og medarbejdere, hvor den ene part, lederen, pr. definition har mere magt i kraft af ledelsesretten. Konflikten handler altså om, at den ene part kan beslutte noget, som den anden part ikke synes om.

Forebyggelse af strukturelle konflikter handler om at have fokus på retfærdighed – især mht. at skabe gennemskuelighed i beslutninger. Det handler både om at begrunde og forklare beslutninger og om at involvere berørte personer. Dvs. afstemme forventninger til, hvilke roller den enkelte kan spille samt hvor meget indflydelse den enkelte kan få på hvad.

Retfærdighed handler på en arbejdsplads ikke om at alle skal have lige meget, men om at kende og forstå de principper der ligger bag beslutninger og fordeling af fx ressourcer og opgaver. 

Instrumentelle konflikter

Instrumentelle konflikter handler om uenighed om konkrete mål og midler, fx hvordan en opgave skal løses.

Instrumentelle konflikter vil der opstå mange af i løbet af en arbejdsdag, men det er også vigtigt at være bevidst om, at mange af disse uenigheder eller konflikter bliver løst ved en hurtig forhandling, så man kan komme videre.

Men hvis de kommer til at stikke lidt dybere, fx hvis det bliver til en konflikt om interesser (interessekonflikter) eller værdier (værdikonflikter), så er der brug for mere opmærksomhed.

Interessekonflikter

Interessekonflikter udspringer af, at der ikke er nok ressourcer til at alle kan opnå det de ønsker– det kan være tid, penge, plads, arbejdsredskaber.

Her vil parterne formentlig være enige om, hvad de gerne vil have, de vil bare have det samme, som der ikke er nok af – fx lederens opmærksomhed eller den bedste opgave eller projekt. Hvis sådan en konflikt skal løses, må man forhandle.

Gennemskuelighed, hvor der er klare principper for fordeling og beslutninger, er her afgørende.

Værdikonflikter

Værdikonflikter vedrører de personlige og kulturelle værdier, som man hver især synes er de rigtige. Fx:

  • Hvad er fx den rigtige måde at betjene en besværlig kunde på?
  • Skal man gøre forskel på kunderne?
  • Er service vigtigere end indtjening?

Disse konflikter vil ofte være tæt forbundet med parternes identitet og formentlig også faglighed og rolle på arbejdspladsen.

Her er det ikke så nemt at forhandle. I stedet må man prøve at skabe forståelse for parternes synspunkter og finde en måde at samarbejde, selvom udgangspunkterne er forskellige.

En vigtig huskeregel er, at man ikke behøver være enig med den anden for at kunne forstå eller respektere vedkommendes synspunkt.

Viden, værktøjer og film om konflikthåndtering

 

Sådan opstår konflikter
Der er flere tilgange til, hvorfor konflikter opstår. Læs om, hvordan de opstår, og hvilke konsekvenser, forskellige tilgange har.

 

 

Typer af konflikter
Der er forskellige typer af konflikter, som i udgangspunktet bør håndteres forskelligt. Læs om de forskellige typer.

 

Konflikters udvikling
Konflikter udvikler sig hen ad vejen, og kan ende i en fastlåst situation. Læs om motivgætning og misforståelser, dæmonisering, konfliktspiralen, konflikttrappen og konfliktskyhedstrappen.

 

Når konflikten er opstået - sådan håndterer I
Når konflikten er opstået, er det vigtigt at sætte ind, inden den går i hårdknude. Læs om, hvad leder, medarbejder og medarbejderrepræsentanter kan gøre.

 
 

Sådan forebygger I konflikter
I kan gøre meget for at forebygge, at uoverensstemmelser udvikler sig til konflikter. Læs her, hvad leder, medarbejder og medarbejderrepræsentant kan gøre.

 

 

Film og dialogmateriale
En række små film viser forskellige konfliktsituationer. Med tilhørende dialogmateriale kan I komme i gang og komme videre med snakken om, hvordan I håndterer og forebygger konflikter netop på jeres arbejdsplads.

Download temaet som faktaark

Hent "Faktaark om konflikthåndtering" i en samlet PDF