Temaside

Sådan forebygger I konflikter

Især ledere og medarbejderrepræsentanter kan samarbejde om hensigtsmæssige rammer

Både den enkelte og arbejdspladsen har en rolle at spille for at forebygge og håndtere konflikter.

Når det gælder arbejdspladsen, er det især ledere som i samarbejde med medarbejderrepræsentanter kan skabe nogle hensigtsmæssige rammer på arbejdspladsen – bl.a. gennemskuelighed og mulighed for dialoger om uenigheder.

Klare krav til opgaveløsningen

Det handler først og fremmest om at skabe klarhed over krav til opgaveløsningen og hvilke fælles mål der skal ligge til grund for samarbejde samt kendskab til de forskellige funktioner eller faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning.

Mange konflikter bunder i at medarbejdere kan være uenige om, hvordan kvaliteten skal være, hvad kvalitet overhovedet er eller hvordan en opgave løses tilfredsstillende.

Afstem forventningerne

Forventningsafstemning er også vigtigt – fx i forhold til hvilke informationer man skal give hinanden og hvordan eller i hvilken grad man kan forvente hjælp og støtte fra hinanden.

Det er også en fordel at være afklaret med, at uenigheder vil opstå, men at man har en forventning til, at medarbejderne forsøger at nå frem til forståelse og kompromisser.   

Viden, værktøjer og film om konflikthåndtering

 

Sådan opstår konflikter
Der er flere tilgange til, hvorfor konflikter opstår. Læs om, hvordan de opstår, og hvilke konsekvenser, forskellige tilgange har.

 

 

Typer af konflikter
Der er forskellige typer af konflikter, som i udgangspunktet bør håndteres forskelligt. Læs om de forskellige typer.

 

Konflikters udvikling
Konflikter udvikler sig hen ad vejen, og kan ende i en fastlåst situation. Læs om motivgætning og misforståelser, dæmonisering, konfliktspiralen, konflikttrappen og konfliktskyhedstrappen.

 

Når konflikten er opstået - sådan håndterer I
Når konflikten er opstået, er det vigtigt at sætte ind, inden den går i hårdknude. Læs om, hvad leder, medarbejder og medarbejderrepræsentanter kan gøre.

 

 

Film og dialogmateriale
En række små film viser forskellige konfliktsituationer. Med tilhørende dialogmateriale kan I komme i gang og komme videre med snakken om, hvordan I håndterer og forebygger konflikter netop på jeres arbejdsplads.

Download temaet som faktaark

Hent "Faktaark om konflikthåndtering" i en samlet PDF