Temaside

Sådan håndterer I konflikten

Som medarbejder, leder og medarbejderrepræsentant

Når en konflikt er opstået, er kunsten at bryde konflikt-
cirklen eller stoppe opstigningen på konflikttrappen. Her kan du læse, hvordan man kan gøre.

Det er vigtigt at forstå konflikter og være opmærksom på, hvordan konflikter udvikler sig, herunder hvilken rolle man selv kan spille i en konflikt. Vores måde at handle på – hver især - har en afgørende betydning for, om konflikter udvikler sig destruktivt eller konstruktivt.

Men ikke alene. Kulturen på arbejdspladsen sætter rammerne for vores muligheder som enkeltpersoner. Er det fx legitimt at være uenige, eller skal vi helst være enige om alt. Det sidste er gift for en arbejdsplads, fordi vi vil støde ind i uenigheder eller misforståelser.

Og hvis vi ikke kan snakke om det, når det sker, så udvikles og fastlåses konflikterne. Vi får en ”konflikskyheds-situation”.

Måske kan vi glemme en konflikt i en periode, men hvis der så opstår en ny uenighed, aktiveres den gamle konflikt igen.

Viden, værktøjer og film om konflikthåndtering

 

Sådan opstår konflikter
Der er flere tilgange til, hvorfor konflikter opstår. Læs om, hvordan de opstår, og hvilke konsekvenser, forskellige tilgange har.

 

 

Typer af konflikter
Der er forskellige typer af konflikter, som i udgangspunktet bør håndteres forskelligt. Læs om de forskellige typer.

 

Konflikters udvikling
Konflikter udvikler sig hen ad vejen, og kan ende i en fastlåst situation. Læs om motivgætning og misforståelser, dæmonisering, konfliktspiralen, konflikttrappen og konfliktskyhedstrappen.

 
 

Sådan forebygger I konflikter
I kan gøre meget for at forebygge, at uoverensstemmelser udvikler sig til konflikter. Læs her, hvad leder, medarbejder og medarbejderrepræsentant kan gøre.

 

 

Film og dialogmateriale
En række små film viser forskellige konfliktsituationer. Med tilhørende dialogmateriale kan I komme i gang og komme videre med snakken om, hvordan I håndterer og forebygger konflikter netop på jeres arbejdsplads.

Download temaet som faktaark

Hent "Faktaark om konflikthåndtering" i en samlet PDF