Film

Forebyg skæreulykker i køkkenet

Film, gode råd og diskussionsmateriale om forebyggelse af skæreulykker i køkkener

Pålægsmaskiner, kødhakkemaskiner, røremaskiner og knive er udstyr, der hele tiden bruges i professionelle køkkener. De fleste skader i køkkener er snitsår, som opstår, når man bruger eller rengør udstyret.

Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

Ved indkøb af nye maskiner skal leverandøren garantere, at maskinen opfylder maskindirektiver og arbejdsmiljølovgivningens krav. Nye maskiner skal således være CE-mærkede og have en EU-overensstemmelseserklæring.

Der skal foreligge en dansk brugsanvisning til maskinen.

Medarbejderne skal være introduceret til arbejdet med farlige maskiner og redskaber mhp. at ulykker forebygges.