Logo
FAG

Nyhedsbrev

Klik her for at tilmelde dig.

 

 

Følg os på:

Facebook LinkedIn

Temaside og dialogmateriale om sexchikane

 

Sexchikane er mobning af seksuel karakter. Chikanen kan antage mange former fra befamling og klap bagi til seksuelle tilbud og upassende kommentarer. Det, der gør en seksuel handling til sexchikane, er dog ikke, om den sker på den eller anden måde, men at den er uønsket af den, det går udover, og enten finder sted regelmæssigt over længere tid eller er særlig grov.

 

Sexchikane kan i princippet ramme alle, uanset alder eller køn. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2014. Sexchikane går dog især ud over yngre kvinder. Hver 10. kvinde mellem 18 og 30 angiver, at hun har været udsat for sexchikane på arbejdspladsen inden for det seneste år, mens kun 1,7% af mænd i denne aldersgruppe siger det samme.

 

Konsekvenserne af sexchikane er store. Sexchikane kan bl.a. føre til alvorlige søvnproblemer, angst og depression, og resulterer ofte i langtidssygemeldinger eller jobskifte. Der er derfor meget at vinde ved at sætte effektivt ind med en forebyggende indsats på dette område, både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Film og dialogmateriale

Åben dialog er en vigtig forudsætning for at forebygge sexchikane effektivt på arbejdspladsen. Men det kan være svært.

 

Sexchikane er tabubelagt, og det er nok de færreste, der har lyst til at dele ud af egne erfaringer i en større kreds. Det vil heller ikke være tilrådeligt at tage udgangspunkt i erfaringer fra arbejdspladsen selv ved en plenumdiskussion, da det kan føre til, at enkelte medarbejdere eller ledere måske føler sig udstillet over for deres kolleger.

 

Vi råder derfor til at tage udgangspunkt i andres erfaringer - i hvert fald til at starte med. Det kan I med dialogmaterialet her.

 

Dialogmaterialet er bygget op omkring 4 korte film om sexchikane.

 

Filmene foregår meget forskellige steder: på en bar, på et hotel, i et fængsel og i militæret. Brancherne er dog tilfældigt valgt, og filmene kunne i princippet foregå hvor som helst.

 

Situationerne i de fire film belyser nogle af de former for “uønsket seksuel opmærksomhed”, man kan risikere at møde. Hver scene sluttes af med en epilog, hvor både krænker og offer fortæller, hvordan de oplevede situationen.

 

Til hver film er der en række spørgsmål, der kan bruges til at diskutere, hvornår der er tale om sexchikane, hvordan man siger fra, og hvad man kan gøre for at forebygge situationer som disse på arbejdspladsen.

Film #1. “Bare en kompliment”

Spørgsmål til filmen:

 

 1. Skal der være plads til komplimenter på arbejde? Hvornår bliver det for meget?
 2. Er det okay, at den mandlige tjener Hans viser interesse for den kvindelige tjener Liva?
 3. Siger Liva tydeligt fra over for Hanses tilnærmelser?
 4. Hvilke forhold kan gøre det svært for Liva at sige fra?
 5. Hvornår udvikler situationen sig til sexchikane?
 6. Hvordan vil I tro, at Liva har det, når hun skal på arbejde alene med Hans?
 7. Hvad ville I gøre, hvis I var Liva?
 8. Hvad ville I gøre, hvis I var chef til Hans og Liva?
 9. Hvad tror I, der sker, hvis Hans fortsætter på samme måde, og ingen gør noget ved det?
 10. Hvad kan Hans gøre for at reparere på situationen, så Liva bliver glad for at gå på arbejde igen?
 11. Hvad kan arbejdspladsen gøre for at sikre, at lignende situationer ikke opstår fremover?
 12. Hvad kan I gøre på jeres arbejdsplads for at sikre, at noget lignende ikke sker hos jer?

Film #2. “Plads til lidt sjov”

 

Spørgsmål til filmen:

 

 1. Skal der være plads til “lidt sjov” på en arbejdsplads? Hvornår bliver det for meget?
 2. Er det okay, at hotel manageren Jon tager på Anne på den måde? Hvor går grænsen?
 3. Misbruger Jon sin position som hotel manager over for Anne?
 4. Siger Anne fra på en tydelig måde?
 5. Hvilke forhold kan gøre det svært for Anne at sige fra?
 6. Hvornår udvikler situationen sig til sexchikane?
 7. Hvordan har Anne det, når hun skal på arbejde?
 8. Hvad tror I, der sker, hvis Jon får lov at fortsætte på samme måde fremover?
 9. Hvad ville I gøre, hvis I var Anne?
 10. Hvad ville I gøre, hvis I var chef til Jon?
 11. Hvordan kan situationen “repareres”?
 12. Hvad kan arbejdspladsen gøre for at sikre, at lignende situationer ikke opstår fremover?
 13. Hvad kan I gøre på jeres arbejdsplads for at sikre, at noget lignende ikke sker hos jer?

Film #3. “Vi mener ikke noget med det”

 

Spørgsmål til filmen:

 

 1. Er det okay at tale om sex på arbejdspladsen? Hvornår bliver det for meget?
 2. Hvem ved bordet går det mest ud over?
 3. Siger Katrine, den kvindelige soldat, fra på en tydelig måde?
 4. Siger Emil, den mandlige soldat, det går ud over, fra på en tydelig måde?
 5. Hvilke forhold kan gøre det svært for Katrine eller Emil at sige fra?
 6. Er der egentlig tale om sexchikane?
 7. Hvordan har de fire soldater det hver især med, hvad der foregår?
 8. Hvad tror I, der vil ske, hvis ingen gør noget, og situationen får lov til at gentage sig gang på gang?
 9. Hvad ville I gøre, hvis I var en af dem, det gik ud over?
 10. Hvad ville I gøre, hvis I var deres overordnede?
 11. Hvad kan Rasmus og Simon gøre for at reparere på situationen?
 12. Hvad kan arbejdspladsen gøre for at sikre, at lignende situationer ikke opstår fremover?
 13. Hvad kan I gøre på jeres arbejdsplads for at sikre, at noget lignende ikke sker hos jer?

Film #4. “Det er da uskyldigt”

 

Spørgsmål til filmen:

 

 1. Er det okay at lægge an på en kollega sådan som Stine, den kvindelige fængselsbetjent, gør det her? Hvor går grænsen?
 2. Er der egentlig tale om sexchikane?
 3. Er Frederik, den mandlige fængselsbetjent, selv uden om det?
 4. Siger Frederik fra på en tydelig måde?
 5. Hvilke forhold kan gøre det svært for Frederik at sige fra?
 6. Hvordan tror I, at Frederik har det med situationen?
 7. Hvordan tror I, det vil påvirke Frederik, hvis Stine fortsætter på den måde?
 8. Hvad ville I gøre, hvis I var Frederik?
 9. Hvad ville I gøre, hvis I var Frederik og Stines chef?
 10. Hvad kan Stine gøre for at reparere på situationen?
 11. Havde det gjort en forskel, hvis Stine havde været en mand og Frederik en kvinde?
 12. Hvad kan arbejdspladsen gøre for at sikre, at lignende situationer ikke opstår fremover?
 13. Hvad kan I gøre på jeres arbejdsplads for at sikre, at noget lignende ikke sker hos jer?

Om krænkelse af værdighed

Ligebehandlingsloven §1 stk. 6:

 

"Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima."

 

 1. Diskutér med udgangspunkt i “Ligebehandlingsloven §1 stk. 6” i hvilket omfang, der er tale om seksuel chikane i de 4 film?
 2. I hvilke af filmene er der et klima, man med rimelighed kan betegne som “truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt”?
 3. I Ligebehandlingsloven spiller begrebet “værdighed” en central rolle. Diskutér hvorfor værdighed er vigtig for trivslen på en arbejdsplads?

Forebyggelse af sexchikane hos jer

Brug erfaringerne fra de fire film til at diskutere, hvordan I bedst forebygger sexchikane hos jer. Prøv fx at svare på følgende spørgsmål:

 

 1. Hvordan kan I forebygge sexchikane på jeres arbejdsplads?
 2. Hvordan kan I spørge ind til sexchikane, når I fx laver APV?
 3. Hvad kan I ellers gøre for at “opdage” eventuelle problemer med sexchikane?
 4. Hvilken kommunikationskultur vil I godt have?
 5. Hvordan siger man fra på en god måde hos jer?
 6. Hvordan kan instruktion bruges til at forebygge sexchikane?
 7. Hvordan kan kollegial støtte spille ind?
 8. Hvad vil I gøre, hvis der alligevel opstår sexchikane?
 9. Hvad skal man gøre som leder?
 10. Hvad skal man gøre som arbejdsmiljørepræsentant?
 11. Hvad skal man gøre som kollega?
 12. Hvad skal man gøre, hvis man selv bliver udsat for sexchikane?
 13. Hvordan kunne jeres retningslinjer vedrørende sexchikane lyde?
 14. Hvordan kan I få meldt retningslinjerne vedrørende sexchikane klart ud?

10 gode råd om forebyggelse

I “Faktaark om sexchikane” har vi samlet 10 gode råd til forebyggelse af sexchikane, som der er bred opbakning til på arbejdsmarkedet:

 

 1. Signalér at seksuel chikane er uacceptabel
 2. Hav klare retningslinjer
 3. Brug dialogen som værktøj
 4. Sig fra!
 5. Klarlæg roller og ansvar
 6. Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane
 7. Giv instruktion
 8. Brug organiseringen af jeres arbejde som værktøj
 9. Sæt fokus på faglighed og sparring
 10. Lær af episoder

 

Du kan downloade faktaarket som pdf her.

1. Gør det klart, at seksuel chikane er uacceptabel

Et første vigtigt skridt er at sætte seksuel chikane på dagsorden. Det er vigtigt, at ledelsen tydeligt viser, at seksuel chikane er uacceptabel. Skab klare rammer for adfærd (hvad er ikke ok og hvad er) og meld dem ud, så alle på arbejdspladsen kender dem. Det sikrer, at de ansatte kender deres handlemuligheder og ved, at de har ledelsens opbakning til at bruge dem, hvis de oplever seksuel chikane.

2. Hav klare retningslinjer

Det er vigtigt, at I ved, hvad I skal gøre for at forebygge og håndtere seksuel chikane. Derfor er det nødvendigt med klare retningslinjer om:

 

 • Hvordan I identificerer seksuel chikane
 • Hvordan I forebygger seksuel chikane
 • Hvordan I vil håndtere problemet, hvis det opstår
 • Hvilken hjælp der tilbydes den, som har været udsat
 • Konsekvenser for den, der har udført seksuel chikane

 

Sørg for, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre. Når I har drøftet og taget stilling til, hvilke retningslinjer der kan fungere på jeres arbejdsplads, er det en god idé at skrive dem ned. Sørg for, at alle kender retningslinjerne og lad dem indgå i den oplæring og instruktion, I giver nyansatte.

3. Brug dialogen som værktøj

Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svær at tale om. Derfor er det en god idé, at tage udgangspunkt i hverdagen og tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone hos jer, og hvor jeres grænser går. På den måde kan I få en fælles forståelse af, hvornår der er tale om seksuel chikane på jeres arbejdsplads. Husk at arbejdspladsens kultur og værdier er et fælles ansvar og skabes i samspil mellem ledelse og ansatte.

4. Sig fra!

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på hinandens grænser. Alle har forskellige grænser og det er vigtigt at huske, når I taler om seksuel chikane. Tal om, hvordan man kan sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser. Sammen kan I forebygge seksuel chikane ved at gøre det nemmere at sige fra.

5. Klarlæg roller og ansvar

Drøft og tag stilling til hvem, der har hvilke roller og opgaver. Det gælder, både når I skal forebygge, og når I skal håndtere seksuel chikane. Find ud af, om I har de nødvendige kompetencer på arbejdspladsen til at arbejde med at forebygge seksuel chikane og til at håndtere, hvis en kollega eller medarbejder udsættes for seksuel chikane. Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane er et fælles ansvar på arbejdspladsen.

6. Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane

Kunsten i forebyggelse ligger i at bevare fokus. Tal om, hvordan I kan bevare den nødvendige opmærksomhed på forebyggelsen af seksuel chikane. I kan fx gøre det til et tilbagevendende punkt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, gennem jeres APV, på personalemøder samt på møder i AMO eller i SU og MED-udvalg. Husk også at gøre det til en del af oplæring og instruktion af nyansatte.

7. Giv instruktion

Instruktionen af ansatte er et vigtigt led i forebyggelsen og håndteringen af seksuel chikane. Det skal derfor være en del af instruktionen af de ansatte, får relevant information om de borgere/indsatte/ kunder, de beskæftiger sig med, herunder i hvilke situationer, der er risiko for seksuel chikane, samt hvordan de håndterer dette. Det kan bl.a være information om gældende retningslinjer. Det er vigtigt, at der løbende bliver fulgt op i forhold til alle medarbejdergrupper. Hav særligt fokus på at instruere nyansatte, unge, vikarer og elever.

8. Brug organiseringen af jeres arbejde som værktøj

Organiseringen af jeres arbejde, kan være med til at forebygge, at I bliver udsat for seksuel chikane fra borgere, indsatte, kunder m.fl. Fx kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at I altid er to medarbejdere til stede, eller at den fysiske indretning gør, at I har mulighed for at forlade lokalet hurtigt. Vær opmærksom på, om der er situationer eller tidspunkter, hvor I er særligt udsatte. Tag udgangspunkt i jeres arbejdsopgaver, og i hvordan, I bedst kan løse dem, så I samtidig forebygger seksuel chikane.

9. Sæt fokus på faglighed og sparring

Seksuel chikane fra borgere, indsatte, kunder m.fl er en fælles faglig udfordring. Tal derfor om, hvordan I kan bruge hinanden og jeres faglighed, til at forebygge seksuel chikane. Overvej, om I har de rette kompetencer, og hvordan I løbende kan styrke jeres faglighed, så den kan bruges som en del af forebyggelsen af seksuel chikane. Det er vigtigt, at I er klædt på til opgaven og får den støtte, I har behov for. Overvej hvordan I, ledelse og kollegaer imellem, kan bruge systematisk sparring og supervision til at lære af hinandens udfordringer og erfaringer. Vær særlig opmærksom på at inddrage ansatte, der arbejder meget alene.

10. Lær af episoder

Hvis I har oplevet episoder med seksuel chikane, så tal om jeres erfaringer, og om hvordan I har håndteret bestemte situationer. Drøft hvordan I bedst muligt kan bruge erfaringer i planlægningen af arbejdet, så I undgår lignende situationer. Som led i planlægningen kan det være en god ide, hvis I systematisk registrerer hver episode med seksuel chikane, vurderer om den skal anmeldes som en arbejdsskade og om den skal politianmeldes. På den måde får I overblik over hvor, hvornår og i hvilke situationer episoderne finder sted, og dermed hvordan de kan forebygges.

Kilder og Links

Arbejdstilsynet pjece om seksuel chikane:

https://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2015/nyheder/ny-pjece-om-seksuel-chikane

 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse:

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559

 

Videnscenteret for arbejdsmiljø – temaside om seksuel chikane:

https://mitarbejdsmiljo.dk/topics/sexchikane

Produceret af Reklamebureauet Rechnitzer