Tema

Hvor går grænsen?

Film, dialogmateriale og gode råd om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen.

Sexchikane er mobning af seksuel karakter. Chikanen kan antage mange former fra befamling og klap bagi til seksuelle tilbud og upassende kommentarer. Det, der gør en seksuel handling til sexchikane, er dog ikke, om den sker på den eller anden måde, men at den er uønsket af den, det går udover, og enten finder sted regelmæssigt over længere tid eller er særlig grov.

Alle kan blive udsat for sexchikane

Sexchikane kan i princippet ramme alle, uanset alder eller køn. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2014. Sexchikane går dog især ud over yngre kvinder. Hver 10. kvinde mellem 18 og 30 angiver, at hun har været udsat for sexchikane på arbejdspladsen inden for det seneste år, mens kun 1,7% af mænd i denne aldersgruppe siger det samme.

Konsekvenserne af sexchikane er store

Konsekvenserne af sexchikane er store. Sexchikane kan bl.a. føre til alvorlige søvnproblemer, angst og depression, og resulterer ofte i langtidssygemeldinger eller jobskifte. Der er derfor meget at vinde ved at sætte effektivt ind med en forebyggende indsats på dette område, både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Åbn dialogen med film og dialogmateriale

Åben dialog er en vigtig forudsætning for at forebygge sexchikane effektivt på arbejdspladsen. Men det kan være svært. 

Sexchikane er tabubelagt, og det er nok de færreste, der har lyst til at dele ud af egne erfaringer i en større kreds.

Det vil heller ikke være tilrådeligt at tage udgangspunkt i erfaringer fra arbejdspladsen selv ved en plenumdiskussion, da det kan føre til, at enkelte medarbejdere eller ledere måske føler sig udstillet over for deres kolleger.

Vi råder derfor til at tage udgangspunkt i andres erfaringer - i hvert fald til at starte med.

Vi har i den forbindelse fire film om sexhikane, I kan tage udgangspunkt i. Filmene er fiktive, men beskriver netop almindelige situationer på arbejdspladsen.

Til hver film hører et dialogmateriale, I kan bruge til at komme i gang med snakken.

10 gode råd om forebyggelse

I “Faktaark om sexchikane” har vi samlet 10 gode råd til forebyggelse af sexchikane, som der er bred opbakning til på arbejdsmarkedet:

1. Signalér at seksuel chikane er uacceptabel
2. Hav klare retningslinjer
3. Brug dialogen som værktøj
4. Sig fra!
5. Klarlæg roller og ansvar
6. Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane
7. Giv instruktion
8. Brug organiseringen af jeres arbejde som værktøj
9. Sæt fokus på faglighed og sparring
10. Lær af episoder

Du kan downloade faktaarket som pdf eller læse om de enkelte punkter her.

Film og dialogmateriale om sexchikane

Faktaark og dialogkort