Film

Forebyg faldulykker i køkkenet

Film, gode råd og diskussionsmateriale om forebyggelse af faldulykker i køkkener

Snublen, fald og glidninger er de hyppigste årsager til ulykker i hotel- og restaurationsbranchen, især i køkkener.

Det skyldes ofte, at gulve og overflader kan være glatte på grund af vand, madrester eller olie. Opkanter og niveauforskelle er andre væsentlige årsager ligesom faren ved bæring, hvor man har svært ved at se, hvor man sætter fødderne og samtidig ikke har hænderne frie til at holde fast eller tage fra - især på trapper.

Cateringpersonale, der bringer mad ud til kunder, har ligeledes risici, hvis forholdene ikke er i orden.

Risikoen stiger, hvis man ikke bruger det rigtige skridsikre fodtøj, og hvis man går for hurtigt eller løber, distraheres, mv.

Medarbejdere skal generelt oplyses om hvilken risiko, der er, for ulykker på arbejdspladsen.

Instruktion skal gives, som kan medvirke til at forebygge også denne type af ulykker.

Forekommer der ulykker, skal de analyseres og forebygges, således at en lignende hændelse ikke sker igen.

Der skal føres tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt.