Temaside

Hvad er arbejdsbetinget håndeksem?

På med handsken i rengøringsbranchen

For rengøringsassistenter er det især kontakt med vand og rengøringsmidler, der fører til arbejdsbetinget håndeksem.

Arbejdsbetinget eksem kan skyldes, at der opstår allergi over for kemiske og biologiske stoffer i arbejdsmiljøet, eller at huden påvirkes af stoffer, som giver hudirritation.

Sygdommen viser sig ved, at huden bliver rød, hæver og klør, og der kan komme små blærer. Hos mange udvikler det sig til at blive en kronisk sygdom, hvor huden bliver fortykket og skællende med revner, der kan være smertefulde.

Irritativt håndeksem

Irritativt håndeksem er den hyppigste form for håndeksem. Den skyldes, at huden udsættes for en større belastning, end den kan tåle.

Rengøringsassistenter kan dagligt blive udsat for kontakt med vand og sæbestoffer og mange håndvaske, og det kan medføre, at hudens ydre beskyttende lag bliver beskadiget, og der kan opstå eksem.

Allergisk håndeksem

Allergisk håndeksem skyldes, at små kemiske stoffer trænger gennem huden og påvirker immunsystemet, så der opstår allergi. Stofferne, der kan fremkalde allergi, kaldes allergener.

Allergenerne kan være parfumestoffer, konserveringsmidler, farvestoffer og andre stoffer, som forekommer i forbrugerprodukter og produkter, der anvendes på arbejdspladsen

De allergifremkaldende stoffer kan f.eks. være i rengøringsmidler, sæbe, creme osv.

Særligt udsatte grupper

Medarbejdere, der har haft børneeksem (atopisk eksem), vil have lettere ved at få irriteret hud og udvikle eksem og bør tage særlige forholdsregler i deres arbejde.

Få undersøgt eksem hos læge

Man kan ikke umiddelbart se, hvad der er årsagen til håndeksem.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderen bliver undersøgt af en hudlæge tidligt i forløbet.

Jo før man går til læge med eksem, jo større er chancen for at blive helbredt

Læs også

 • På med handsken

  På med handsken

  Hver tredje rengøringsmedarbejder får hvert år problemer med håndeksem. Forebyg håndeksem med handsker.

 • Brug de rigtige handsker

  Brug de rigtige handsker

  På med handsken i rengøringsbranchen! Sørg for at medarbejderne bruger de rigtige handsker til de forskellige arbejdsopgaver.

 • Anvend handskerne rigtigt

  Anvend handskerne rigtigt

  Brug handskerne med omtanke. Anvendes handsker forkert, kan de i sig selv udgøre et problem for hænderne.

Instruktionsfilm

Plakater

 • Plakat: På med handsken

  Plakat: På med handsken

  Gode råd til, hvordan man bruger handsker rigtigt forklaret med billeder. Print ud og hæng op, hvor I opbevarer jeres rengøringsudstyr!

 • Plakat: Af med handsken

  Plakat: Af med handsken

  Sådan aftages arbejdshandsker rigtigt - forklaret i billeder. Print ud og hæng op, hvor I opbevarer jeres rengøringsudstyr!

Pjece

Flere materialer om handsker og forebyggelse af eksem