Tema

Manuel udskiftning af hjul

Manuelt, teknisk arbejde, kan medføre mange gentagne bevægelser og akavede arbejdsstillinger, hvor man ikke har mulighed for at flytte sig. Det, der lidt teknisk hedder ensidigt belastende arbejde.

Filmen her giver gode råd til, hvordan man kan forebygge overbelastninger, når man skal udskifte hjul manuelt , sådan som man f.eks. kan komme til det under øvelser og militærtjeneste.

Filmen følges op af spørgsmål, der kan bruges til at diskutere forebyggelse af belastninger ved ensidigt arbejde i forbindelse med lignende arbejdsopgaver.

Tilbage til temaforside

Spørgsmål til filmen

 • A. Ensidigt gentaget arbejde

  Når de samme bevægelser gentages igen og igen, kaldes det ensidigt gentaget arbejde. Der er tale om ensidigt gentaget arbejde, hvis bevægelserne optager 10 % eller mere af den konkrete opgave. En høj grad af ensidigt gentaget arbejde kan føre til smerter i bevægeapparatet og permanente skader.

  Når I skal vurdere belastningen ved ensidigt gentagne bevægelser, skal I forholde jer til en række faktorer:

  1. Hvor ofte belastningen gentages i den konkrete opgave, og hvor længe arbejdet står på,
  2. om arbejdsstillingerne er meget fastlåste eller kræver stor opmærksomhed eller koncentration,
  3. om opgaverne kræver højt tempo og/eller præcision, og
  4. om der skal anvendes kraftanstrengelse f.eks. i forbindelse med håndtering af værktøj eller materialer

  Spørgsmål:

  • Hvilket ensidigt gentaget arbejde er der i filmen?
  • Hvilke opgaver med ensidigt gentaget arbejde er der hos jer?
  • Hvad kan man gøre for at begrænse ensidigt gentaget arbejde hos jer? Inddrag gerne faktorerne ovenfor.
 • B. Statisk arbejde

  Ved statisk arbejde er man ikke i bevægelse og indtager i lang tid ad gangen samme arbejdsstilling. Statisk arbejde skaber spændinger eller sætter ledbånd, blodkar og nervevæv under pres. Statisk arbejde kan f.eks. være holde- og bærearbejde og fastlåste arbejdsstillinger.

  Når I skal vurdere, om det statiske arbejde udgør en belastning, skal I bl.a. forholde jer til disse faktorer:

  1. Kan arbejdsopgaven udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger?
  2. Er der gode muligheder for at variere arbejdsteknik, skifte arbejdsstilling osv.?
  3. Skal der bruges kræfter på redskaber, værktøj, materialer eller lignende imens?
  4. Stiller opgaverne særlige krav til opmærksomhed og koncentration?

  Spørgsmål:

  • Hvilke statiske situationer er der i filmen?
  • Hvilke opgaver hos jer indeholder statisk arbejde?
  • Hvad kan man gøre for at begrænse statisk arbejde hos jer? Inddrag gerne ovenstående faktorer.
 • C. Vurdering af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og belastninger

  Mange arbejdsopgaver rummer både ensidigt gentaget- og statisk arbejde. Arbejdstilsynet har lavet et skema, man kan bruge til at vurdere risikoen for en række konkrete arbejdsstillinger og bevægelser.

  Sådan læser I skemaet:

  Rødt område: Risiko for skader ved længere tids arbejde. Arbejdsstillinger og bevægelser af denne type bør ikke accepteres på en arbejdsplads.

  Gult område: Risikoen afhænger af flere ting: Varigheden, grad af fastlåsning, hvad der ellers er af belastninger, f.eks. fra tunge løft, ensidigt arbejde, osv.

  Grønt område: Ingen risiko for skader

  VURDERING AF ARBEJDSSTILLINGER

  Spørgsmål:

  • Hvilke af de røde og gule arbejdsstillinger forekommer i filmen?
  • Hvilke røde og gule arbejdsstillinger genkender I fra jeres hverdag?
  • Hvordan kan I indrette jeres arbejde, så I undgår, at de belastende stillinger fører til overbelastninger?

Download spørgsmålene som PDF

Tilbage til temaforside

Andre film og dialogmateriale i temaet

 

Tunge løft og bæring
Vi har her samlet seks instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder.

 
 

Løft og bæring af såret
Filmene tager udgangspunkt i arbejdssituationer, hvor det ikke altid er muligt at benytte tekniske hjælpemidler.

 
 

Op- og nedstigning af førerhus
Op- og nedstigning fra køretøjer kan belaste knæene og ryg og give varige skader. Det er derfor vigtigt at skåne kroppen mest muligt ved op- og nedstigning, særligt når det er langt og op ned.

 
 

Trange arbejdspladsforhold
I filmene her er der to eksempler på opgaver, som kun kan løses under trange arbejdspladsforhold: Udskiftning af log i bunden af et Dianaklasse-skib og teknisk arbejde på kommandobro.

 
 

Forsvar din krop som soldat
Film om de særlige fysiske krav, man kan møde som soldat, risikoen for overbelastninger og betydningen af at styrke af den fysiske parathed og træne specifikt på de praktiske opgaver, man kan møde i felten.

Download tema

Hent hele temaet i en samlet PDF