Konference

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Hvad sker der i hjernen, når vi bliver udsat for vold, trusler eller chikane? Hvordan undgå, at en truende situation eskalerer? Hvilken støtte hjælper bedst kolleger, der har været udsat for voldsomme hændelser? Hvad kan arbejdsmiljøorganisationen gøre for at styrke sundheden og sikkerheden?

Dette er nogle af de mange spørgsmål, du kan få svar på ved vores arbejdsmiljøkonference i Nyborg den 3. november, hvor du bl.a. kan møde:

  • hjerneforskeren Peter Lund Madsen og
  • en lang række arbejdsmiljøeksperter og erhvervspsykologer fra bl.a. Politiet, Forsvaret, Kriminalforsorgen og FOA.

Formålet med konference er at give deltagerne en bedre forståelse af de mekanismer, der er i spil ved arbejdsrelateret vold og trusler, og diskutere mulighederne for at forebygge vold og trusler og sikre udsatte medarbejdere et godt arbejdsmiljø i praksis.

Konferencen finder sted tirsdag den 3. november 2020, kl. 10-16, på Hotel Nyborg Strand.

Deltagelse er gratis og tilmeldling sker efter “først-til-mølle”-princippet. Ved udeblivelse uden afbud vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500 for hver ubenyttet plads. Sidste frist for tilmelding er 5. oktober 2020.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med projekt Vold som Udtryksform.

Tilmeld dig venteliste

Vi har stoppet for tilmeldinger, da konferencen er fuldt booket. Du kan dog tilmelde dig vores venteliste, hvis du er interessseret i at komme med på et eventuelt afbud. 

Program

Download program

Download det fulde program til konferencen om forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret vold og trusler, d. 3. november 2020, Hotel Nyborg Strand.