Læs en web-version
BFA Service

22. august 2022

Ny vejledning om trykrengøring i levnedsmiddelindustrien

Forebyg eller mindsk risikoen for indånding af aerosoler ved skumudlægning og trykrengøring

Ved skumudlægning og trykrengøring er der risiko for dannelse af areosoler, som det kan være sundhedsskadeligt at indånde. I levnedsmiddelindustrien vil aerosolerne for eksempel kunne indeholde rengøringskemikalier, proteiner og andet fra fødevarerne samt mikroorganismer (bakterier, virus og svampe). 

Selv ved et lavt tryk vil der dannes et stort antal aerosoler af meget forskellig størrelse. De store aerosoler vil hurtigt falde til jorden, mens de ultrasmå vil blive hængende i luften meget længe. Disse små aerosoler vil samtidig være af en størrelse, der vil kunne indåndes og påvirke luftvejene.

Forebyg og mindsk risikoen for udsættelse for aerosoler
For at hjælpe arbejdspladser, der benytter trykrengøring, har vi revideret og genudgivet vores branchevejledning "Trykrengøring i levnedsmiddelindustrien". Vejledningen er på 12 sider og rummer baggrundsviden om risikoen ved trykrengøring og konkrete forslag til valg af arbejdsmetoder og værnemidler.

Vådt arbejde, handsker, kemi og sprayprodukter
Som omtalt i et tidligere nyhedsbrev har vi også udgivet en række andre materialer, som kan være relevante ved rengøring i levnedsmiddelindustrien, bl.a.
- 4 instruktionsfilm om vådt arbejde og handsker,
en værktøjskassen til kemisk risikovurdering samt
et faktaark om brug af sprayprodukter.


Vi håber, at materialerne vil være til nytte.

Med venlig hilsen,

BFA Service - Turisme.​

 

Trykrengøring (PDF)

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
  • Tryk ”Slet”
  • Luk browseren ned. Åbn igen

 

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
  • Tryk ”Ryd”
  • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.