Kampagne

Sådan sikrer I et godt arbejdsmiljø for unge under 18 år i feriejobs

Har du ansat unge medarbejdere i sommerferien? Så læs med her!
 
Mange unge arbejder i sommerferien – måske i deres første job. Det kan være godt og givende at have et sommerjob, men desværre er der også hver sommer unge, der kommer til skade. Det kan fx være ulykker med hobbyknive, forbrændinger og fald.
 
Det er derfor rigtig vigtigt, at du som arbejdsgiver indfører de unge grundigt i arbejdet, så ulykkerne forebygges.
 
Her er 3 gode råd til, hvordan du kan give de unge en god start på arbejdsmarkedet:
 
1) Vær et godt forbillede for de unge, da de lærer af det, som du og deres kolleger gør
 
2) Læg en fast plan for oplæring og instruktion den første tid - og sæt tid af til opfølgning.
 
3) Invitér til dialog: Spørg fx de unge, om de har spørgsmål og vær nysgerrig over for deres indtryk af opgaverne på arbejdspladsen.
 
Du kan læse meget mere om god modtagelse af de unge på Arbejdstilsynets hjemmeside her
 
 

Hvor mange timer må unge under 18 år arbejde?

 
Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver
Unge mellem 13 og 14 år må højst arbejde 7 timer om dagen og 35 timer om ugen, når der er skolefri 
Unge mellem 15 og 17 år må højst arbejde 8 timer om dagen og 40 timer om ugen, når der er skolefri
 
Når ferien er slut, må unge mellem 13-17 år, der ikke har afsluttet 9. klasse, arbejde 2 timer på skoledage og højst 12 timer i skoleuger. 
 
Unge fra 15-17 år, der har afsluttet 9. klasse, må have samme arbejdstid som voksne, der arbejder i samme fag. De må dog højst arbejde 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.
 
Du kan få mere viden om reglerne for unges arbejdstid på BFA’s hjemmeside Ung med job: www.ungmedjob.dk/love-og-regler/arbejdstid

Hvornår har unge under 18 år ret til at holde pause? 

Vær opmærksom på, at de unge skal holde en pause på mindst 30 minutter på jobbet, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4,5 time. 

Pausen skal ligge på et passende tidspunkt. Fx skal pause ikke placeres sidst i en vagt.

Du kan læse mere om reglerne unges arbejdstid på BFA’s hjemmeside Ung med job: www.ungmedjob.dk/


Hvornår på døgnet må unge under 18 år arbejde?
 

Svaret er, at unge mellem 13 og 17 år som hovedregel ikke må arbejde i tidsrummet fra kl. 20 til kl. 6. 
 
For unge ml. 15 og 17 år, der har afsluttet 9. klasse, er der dog en række undtagelser:
I bagerier og ved staldarbejde i landbruget kan unge starte arbejdet kl. 04.00
I kontorer, butikker, servicestationer o. lign. må unge arbejde indtil kl. 22.00.
I hoteller, restauranter, grillbarer, biografer, koncertsteder o. lign. må unge arbejde indtil kl. 24.00
Ved udbringning af dagblade kan arbejdet starte kl. 05.00.
 
Du kan læse mere om reglerne unges arbejdstid på BFA’s hjemmeside Ung med job: www.ungmedjob.dk/

Se også

Se også