Logo Logo
FAG

Nyhedsbrev

Klik her for at tilmelde dig.

 

 

Følg os på:

Facebook LinkedIn

BFA Service - Turisme

 

Arbejdstagersekretariat

Partskonsulent Maria Glargaard

Kampmannsgade 4

1790 København V

 

Tlf: 88 92 01 43

E-mail: maria.glargaard@3f.dk

 

Arbejdsgiversekretariat

Partskonsulent Kirstine Spiegelenberg

H. C. Andersens Boulevard 18

1787 København V

 

Tlf: 33 77 47 88

E-mail: kisp@di.dk

 

BFA 5 sekretariat

Sekretær Eva Hjermitslev

H. C. Andersens Boulevard 18

1787 København V

 

Tlf. 33 77 33 77

E-mail: evhj@di.dk

 

 

BFA's medlemsorganisationer m.v.

 

Serviceforbundet

3F / Fagligt Fælles Forbund

Dansk El-Forbund

Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning

FOA / Fag og Arbejde 

Politiforbundet

Centralforeningen for Stampersonel

Akademikernes Centralorganisation

Fængselsforbundet

Finansministeriet

Forsvarsministeriet

Rigspolitiet

Direktoratet for Kriminalforsorgen

DI (Dansk industri)

G4S Security Services A/S

Elite Miljø (Coor)

HORESTA

Dansk Erhverv

ISS Security Services A/S

KL (Kommunernes Landsforening)

Danske Regioner

BL (Boligselskabernes Landsforening) 

Lederne

 

 

BFA's materialer

 

BFA's publikationer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden, hvorfra de kan downloades. Publikationerne kan også rekvireres hos BFA's medlemsorganisationer, se ovenfor.

 

 

BFA samarbejdspartnere m.v.

 

Beskæftigelsesministeriet

Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet

Videncenter for Arbejdsmiljø

De øvrige Branchearbejdsmiljøråd

 

 

BFA webredaktørgruppe

 

Maria Glargaard maria.glargaard@3f.dk

Kirstine Spiegelenberg kisp@di.dk

 

 

Produceret af Reklamebureauet Rechnitzer
>