Tema

Respekt for kroppens grænser

De fleste af os vil gerne have et langt og godt arbejdsliv, og når vi går på pension, vil vi gerne kunne nyde alderdommen uden smerter og besvær med muskler og led.  

Samtidig får rigtig mange ansatte smerter og gener i muskler og led på grund af arbejdet. Ignorerer vi smerterne og arbejder videre som før, vil der med tiden opstå permanente skader, og i sidste ende kan vi få skader, som er så alvorlige, at det går ud over både arbejdsevne og livsglæde.

Smerter kan gøre det svært at sove om natten, og så dagligdags handlinger som at bære en indkøbspose, hænge vasketøj op eller køre en bil kan blive umulige at udføre.  

Smerter i muskler og led er også en af de hyppigste årsager til, at vi må forlade arbejdsmarkedet i utide og må gå på førtidspension.

Det er derfor vigtigt, at vi på arbejdet respekterer kroppens grænser og gør, hvad vi kan for at forebygge smerter og overbelastninger Dette er særligt en udfordring i forbindelse med:

  • Håndtering af tunge byrder.
  • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger - og bevægelser.
  • Ensidigt, belastende arbejde og manglende variation.  

Det kan betale sig


Undersøgelser har vist, at for hver krone en dansk virksomhed bruger på sit arbejdsmiljøet, får den to kroner tilbage i form af øget motivation, mindre sygefravær og højere produktivitet.

Alle tre ting kan være belastende for kroppen, give smerter og føre til slid og sygdom i muskler og led.

Derfor har vi lavet denne temaside om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

Temasiden henvender sig særligt til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, dvs. ledelse, arbejdsgivere og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Den kan bruges i alle brancher inden for service- og tjenesteydelser.

Reagér ved smerter

Slid på muskler og led viser sig sjældent med det samme, men opstår langsomt over længere tid. Det er derfor vigtigt, at vi reagerer ved smerter i muskler og led. Smerter er et tegn på overbelastning og bør altid tages alvorligt.

Hvis de ansatte oplever smerter, er det vigtigt at finde ud af, om det skyldes arbejdet, så skadelige belastninger fremover kan undgås.