Det kan betale sig…

Det kan godt betale sig at have styr på arbejdsmiljøet.

For hver krone, I bruger på jeres arbejdsmiljø, får I mindst to kroner igen. Arbejdspladser

med styr på arbejdsmiljøet har nemlig ikke blot mindre sygdom, færre ulykker og bedre

trivsel, men oplever også øget motivation, øget produktivitet, en højere kvalitet og færre

fejl og mangler i det udførte arbejde. At leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven er med

andre ord ikke en forhindring, men en forudsætning for at kunne udføre et godt stykke

arbejde.

Krav til egenindsatsen

På siden her har vi samlet en række god råd til, hvordan I hurtigt og effektivt lever op til

arbejdsmiljøloven med hensyn til:

  • Samarbejde og prioritering
  • Arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Oplæring og instruktion
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Eftersyn og vedligehold

Quiz: Har I styr på jeres arbejdsmiljø?

Svar på 9 hurtige spørgsmål, se om I lever op til de formelle krav i Arbejdsmiljøloven, og læs hvad I kan gøre for at få godt styr på arbejdsmiljøet. Besvarelsen er naturligvis anonym.

Quiz
Har I styr på jeres arbejdsmiljø?

Vi afholder en officiel arbejdsmiljødrøftelse hvert år, hvor vi gør status for arbejdsmiljøarbejdet og finder ud af, hvad der skal ske fremover.

Vi har etableret et samarbejde omkring arbejdsmiljøet, hvor alle de ansvarlige har været på et tre dages kursus i arbejdsmiljø.

Vi identificerer de risici, der er for hver enkelt medarbejder, i en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som revideres mindst hvert tredje år.

Vi bruger dialog eller spørgeskemaer til at kortlægge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Vi udarbejder handleplaner for problemerne i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som vi følger systematisk op på.

Vi har en fast procedure for oplæring og instruktion, vi bruger, når der ansættes en ny medarbejder.

Vi udarbejder vores egne arbejdspladsbrugsanvisningerne for alle de produkter, der indeholder faremærkede stoffer eller materialer.

Når vi bruger faremærkede stoffer eller materialer, bliver arbejdspladsbrugsanvisningerne gennemgået i forbindelse med instruktionen af medarbejderne.

Vi har lavet en plan for eftersyn og vedligehold af tekniske hjælpemidler, der blandt andet angiver, hvor ofte hver enkelt teknisk hjælpemiddel skal til eftersyn hos en sagkyndig.