Film

Ledelse af konflikter på arbejdspladsen

Seks videoforedrag med organisationspsykolog Liv Starheim om håndtering og forebyggelse af konflikter.

Styrk forståelsen af konflikter på arbejdspladsen og mulighederne for at håndtere konflikter og forebygge konflikter i praksis. 

Videoforedragene er målrettet arbejdsmiljøorganisation og ledelse og kan bruges til for eksempel gennemførelse af dialogmøder eller temadage om konflikter på arbejdspladsen.  

Hver video er sammensat af baggrundsviden og redskaber til at forstå, forebygge og håndtere konflikter, scener fra dukkerfilm, der illustrerer konfliktsituationer, og spørgsmål til efterfølgende dialog om konflikter.

#1. Introduktion til at tale om konflikter

Bliv bedre til håndtering og forebyggelse af konflikter på arbejdspladsen gennem dialogmøder. Introduktion til at tale om konflikter, herunder:
- Forberedelse
- Brugen af videoerne her
- Opsamling
- Det videre arbejde 

#2: Konflikthåndteringsforståelse

Fra bedre konflikthåndteringsforståelse til psykologisk sikkerhed.
- Definition af konflikter
- Arbejdspladsens holdning til konflikter
- Konflikthåndteringsforståelse
- Psykologisk sikkerhed

#3: Varme og kolde konflikter

Fra uenighed til konflikt. Om forskelle og ligheder i konflikter, og hvordan de kan løses.
- Hvor opstår konflikter?
- Hvordan kan de løses?
- Varme og kolde konflikter
- Typer af konflikter

#4: Konfliktnedtrapning

Om konflikttrappen og konfliktskyhedstrappen.

#5: Psykologisk sikkerhed

Hvordan tale sig igennem en konflikt uden at føle sig truet af den eller risikere, at relationen bliver anspændt.
 ​- Reaktioner i konflikter
- "Du"-  eller "Jeg"-sprog
- Forlæns og baglæns kommunikation
- Standpunktsbjerge

#6: Forebyggelse af konflikter

Om forebyggelse af konflikter i praksis
- Ledelse af konflikter
- Betydningen af rammerne
- Om systematisk forebyggelse
- Håndtering af konkrete konflikter
- Samtalediamanten

Læs mere