Læs en web-version
BFA Service

15. marts 2019

Ny vejledning om krænkende handlinger

Ny vejledning om krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har offentliggjort en vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Med de nye regler, i hånden kan Arbejdstilsynet give påbud ikke kun ved gentagen seksuel chikane eller mobning, men også hvis der er en sundhedsskadelig krænkende kultur på arbejdspladsen.

Det samme gælder ved enkeltstående meget grove krænkende handlinger, f.eks. grov seksuel chikane.

Styrkelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder

Regelændringen trådte i kraft den 26. februar 2019, og betyder en styrkelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, når der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø mellem ansatte og mellem ansatte og ledelsen på en virksomhed og arbejdsgiver ikke har levet op til sine forpligtelser.

Ændring af bekendtgørelsen fra november 2018

Vejledningen bygger på ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse, der trådte i kraft den 15. november 2018.

Her blev krænkende handlinger tilføjet i § 9a som overbegreb i forhold til mobning og seksuel chikane og arbejdsgivers pligt til at forebygge tydeliggjort.

Med venlig hilsen

BFA Service - Turisme

 

Læs mere

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.