Læs en web-version
BFA Service

6. oktober 2020

Fornyet fokus på psykisk arbejdsmiljø

Fornyet fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Med en ny, samlet bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø og afprøvningen af en ny tilsynsmetode i Kriminalforsorgen, har Arbejdstilsynet sat fornyet fokus på det psykiske arbejdsmiljø.  

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Den nye bekendtgørelse, som træder i kraft 1. november, samler og tydeliggør bl.a. reglerne for

 • arbejdsmængde og tidspres, 

 • uklare krav og modstridende krav i arbejdet,

 • høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker,

 • krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, samt

 • arbejdsrelateret vold. 

Bekendtgørelsen har bred opbakning hos arbejdsmarkedets parter, og det er forventningen, at den vil gøre det lettere for både arbejdsgivere og medarbejdere at forstå, hvad det er for krav, der stilles, og sikre, at det psykiske arbejdsmiljø får en central plads i arbejdsmiljøarbejdet fremover. 

Link til den nye bekendtgørelse (Retsinformation)

Ny tilsynsmetode i Kriminalforsorgen

1. september startede Arbejdstilsynet en ny tilsynemetode op i Kriminalforsorgen. Det sker som led i et pilotprojekt, der skal styrke fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 

Som noget nyt involverer tilsynet organisatoriske lag, der kan arbejde på tværs af de enkelte institutioner, og der holdes møder med ledelse og medarbejdere både før, under og som afslutning af indsatsen. Det er forventningen, at denne tilgang vil støtte op om, at gode løsninger vil blive delt på tværs af de enkelte institutioner. 

Link til Arbejdstilsynets pressemeddelelse

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

 • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
 • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
 • Tryk ”Slet”
 • Luk browseren ned. Åbn igen

 

 • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
 • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
 • Tryk ”Ryd”
 • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.