Læs en web-version
BFA Service

5. november 2019

Inspiration til ledere

Håndter vanskelige situationer med tillidsskabende ledelse

Som leder skal man til tider håndtere vanskelige situationer i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx kræve særlig omsorgsfuld støtte til en medarbejder.

Her har vi samlet en række materialer med gode råd og inspiration til, hvordan du som leder med tillidsskabende ledelse kan håndtere vanskelige situationer.

 

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
BFA Service - Turisme

Social og faglig støtte

Hvad er en god kollega - og en god chef? Og hvad kan du som kollega eller chef gøre for at få en arbejdsplads, hvor samarbejdet mellem kolleger og ledelse er godt?

Det handler denne temaside om. Du finder inspiration og gode råd om metoder og konkrete, dagligdags handlinger.

Se temaet

Forandringsprocesser

Når der sker forandringer på en arbejdsplads, hvad enten det er fusioner, en ny struktur, centralisering eller decentralisering, så kommer både ledere og medarbejdere på arbejde.

I denne værktøjskasse, finder du viden og metoder, der klæder dig som leder på til at navigere under en omstillingsproces

Du får gode råd og pointer om forandringsprocesser, forandringskommunikation og ledelsesinitiativer under forandringsprocessen.

Materialet kan anvendes i alle brancher.

Åbn værktøjskassen

Den gode samtale i vanskelige situationer

At gennemføre samtaler i vanskelige situationer kan være en udfordring. Men uanset om det handler om mistrivsel, sygdom, konflikter eller andet, er det vigtigt ikke at udskyde samtaler om kritiske forhold, fordi det ofte gør dem værre og dermed vanskeligere at løse.

Denne værktøjskasse giver idéer til, hvordan samtalen forberedes, samt hvordan struktur, rammer og spørgeteknik sikrer en god gennemførelse, og hvordan samtalen følges op og afsluttes.

Åbn værktøjskassen

Jobusikkerhed

Jobusikkerhed kan være en psykisk belastning. Omstruktureringer, nedskæringer og udlicitering kan give klare signaler om, at ens job er i fare. Forandringen kan også medføre ændrede krav, som man er usikker på, om man kan klare.

Udliciteringer, nedskæringer og omstruktureringer skaber forskellige former for usikkerhed og kræver derfor forskellige former for forebyggelse.

I denne guide finder du gode råd og ideer til praktisk gennemførelse af omstrukturering, udlicitering og nedskæringer, så det sikrer størst mulig tryghed hos medarbejderne.

 

 

Åbn værktøjskassen

Fra fravær til nærvær - at arbejde systematisk med sygefravær

Sygefravær findes på alle arbejdspladser. Det er vigtigt at arbejdspladsen arbejder med forebyggelse og fastholdelse af medarbejderne, og at det indgår i arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde.

I denne værktøjskasse får du gode, konkrete råd til at håndtere arbejdet med sygefravær. Det gælder både indsatsen til forebyggelse af, at sygefravær opstår, og til håndtering af det sygefravær, der alligevel opstår.

Værktøjskassen kan både læses som helhed eller bruges som opslagsværktøj i det daglige arbejde med sygefravær.

Åbn værktøjskassen

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
  • Tryk ”Slet”
  • Luk browseren ned. Åbn igen

 

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
  • Tryk ”Ryd”
  • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.