Læs en web-version
BFA Service

24. februar 2020

Gravid med job?

Gravid med job?

Ny hjemmeside med viden, værktøj og gode råde om arbejdsmiljø for gravide.

I Danmark er en tredjedel af alle gravide langtidssygemeldte, og i gennemsnit har de 48 fraværsdage under graviditeten. Men faktisk kan de fleste gravide passe deres arbejde helt frem til, at de går på barselsorlov - hvis den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne.

Det skal hjemmesiden Gravidmedjob.dk hjælpe til at sikre. Siden rummer viden, inspiration og værktøjer til at sikre gravide et godt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge sygefravær. Den henvender sig både til den gravide selv, til hendes arbejdsgiver og til arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation.

Det primære budskab er, at den gravide og arbejdsgiveren sammen og så tidligt i graviditeten som muligt skal gennemgå arbejdet og opgaven og fjerne de påvirkninger, som kan udgøre en risiko for den gravide selv eller for hendes ufødte barn.

Det gøres især ved at tilpasse arbejdet, så den gravide undgår belastende opgaver, ved at skabe fleksibilitet i forhold til fx mødetider, pauser og aflastning fra krævende opgaver, samt ikke mindst ved at have en løbende dialog mellem den gravide og lederen om, hvordan det går.

Når en medarbejder bliver gravid, har ledelse og arbejdsmiljøorganisation en række konkrete pligter og opgaver. Hjemmesiden gennemgår de vigtigste regler og giver råd til, hvordan man kan sikre den gravide mod påvirkninger i arbejdet, som kan være til risiko for det ufødte barn eller hendes graviditet.

Siden henvender sig til hele det private og offentlige arbejdsmarked. Den er udarbejdet af de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, som tilsammen dækker hele det danske arbejdsmarked.

Se hjemmesiden Gravidmedjob.dk her

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
  • Tryk ”Slet”
  • Luk browseren ned. Åbn igen

 

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
  • Tryk ”Ryd”
  • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.