Læs en web-version
BFA Service

30. november 2020

NYHED

Tema om forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Seks videoforedrag og artikel med psykologer og ledere fra bl.a. Politiet, Forsvaret, Kriminalforsorgen og FOA.

I nogle erhverv er vold og trusler en del af hverdagen for medarbejderne. Det gælder ikke bare for politibetjente, fængselsbetjente og soldater, men også for mange offentligt ansatte, som har med syge eller udsatte borgere at gøre, og frontpersonale som fx vagter og ejendomsfunktionærer. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man forebygger og håndterer vold og trusler i praksis. 

bfa-service.dk/voldtrusler har vi samlet 6 spændende videoforedrag og en artikel om forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane:

"Forebyggelse af fysisk og psykisk vold", 
- videoforedrag med psykolog Tue Isaksen, Arbejdsmiljøcentret.

"Forebyggelsesstrategier og praksiserfaringer i Kriminalforsorgen"
- videoforedrag med chefkonsulent Eva Worm og arbejdsmiljøkonsulent Ina Rasmussen fra Kriminalforsorgen. 

"God praksis på arbejdspladsen",
- videoforedrag med chefkonsulent Charlotte Bredal, FOA.

"Arbejdsrelateret chikane på sociale medier"
- videoforedrag med arbejdsmiljøkonsulent Tine Strøbech, Københavns Kommune. 

"Aldrig mere en 18. maj"
- videoforedrag med politiinspektør Mogens Norup Lauridsen, Københavns Vestegns Politi. 

"Psykologisk debriefing i politiet"
- artikel med psykolog Tine Møller Lavergne, Psykologtjenesten i Rigspolitiet.

"Fra PTSD til reintegration"
- videoforedrag med Ulrik Thomsen, specialist i psykotraumatologi, Forsvaret.

Vi håber, at foredragene og artiklen kan medvirke til at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der er i spil ved arbejdsrelateret vold og trusler, og derved ruste ledere og arbejdsmiljøorganisationer til bedre at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og sikre medarbejderne et godt og trygt arbejdsmiljø. 

 

Temaside

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
  • Tryk ”Slet”
  • Luk browseren ned. Åbn igen

 

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
  • Tryk ”Ryd”
  • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.