Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Værktøjskasse til vellykket forandring og omstilling

6. december 2016

 
 

Værktøjskasse til vellykket forandring og omstilling

 

Forandring fryder, siger man. Men forandringer sætter også det psykiske arbejdsmiljø under pres. En vellykket forandring og omstilling kræver derfor, at det psykiske arbejdsmiljø bliver tænkt med ind i processen lige fra begyndelsen.

 

I forbindelse med strukturreformen udviklede vi to værktøjskasser, som stadig er højaktuelle for alle virksomheder, der står foran eller midt i en forandringsproces:

 

Værktøjskasse om forandringsprocesser:

Værktøjskassen adresserer især de overordnede problemstillinger ved forandringsledelse, såsom strategi, kultur, kommunikation, lederrolle og psykisk arbejdsmiljø. Blev i sin tid udviklet til politi, forsvar og fængselsvæsen, men bruges også i mange andre brancher.

 

Værktøjkasse om omstillingsprocesser:

Værktøjskassen henvender sig bredt til både ledelse og medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Er bygget op omkring en firetrins-model, der med råd og vejledning beskriver de udfordringer, der typisk optræder i forskellige faser af en forandringsproces.

 

God fornøjelse!

 

Værktøjskasse om forandringsprocesser:

http://www.bar-service.dk/Files/Filer/BARservice/0919_vaerktoejskasse_forandringsprocesser_v5.pdf

 

Værktøjskasse om omstillingsprocesser:

https://bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Omstillingsprocesser.pdf

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Forandringsprocesser:

Værktøjskasse om forandringsprocesser

 

Omstillingsprocesser:

Værktøjskasse om omstillingsprocesser