Læs en web-version
BFA Service

20. april 2023

Skimmelsvamp, kloakvand, dødfundne, PCB eller asbest?

Nyrevideret branchevejledning om rengøring i særligt forurenede lokaliteter

Gør I rent på steder, hvor I kan møde skimmelsvamp, ekskrementer, kloakvand, dødfundne dyr eller mennesker, pcb eller asbest? Så er vores nyreviderede branchevejledning om rengøring i særligt forurenede lokaliteter relevant for jer. 

På billedsiden ligner den den gamle vejledning, som udkom første gang i 2018, til forvekskling, men på indholdssiden er der kommet en række nye ting.  

Vejledningen består af to dele:

- 1. del gennemgår de generelle krav til det forebyggende arbejde, som I skal have tjek på, inden arbejdet påbegyndes, som for eksempel kemisk risikovurdering, vurdering af biologisk arbejdsmiljø og STOP-princippet.


- 2. del gennemgår en række af de risici, I kan møde ved rengøring på særligt forurenede lokaliteter, for eksempel i forbindelse med desinfektion af sundhedsskadelige mikroorganismer, skimmelsvamp, kloak og ekskrementer, social rydning og skadeservice, PCB, rengøring efter brand og asbest. 


Vejledningen er målrettet virksomhed og arbejdsorganisation, men kan også bruges af den enkelte medarbejder. 

Vi håber, at vejledningen vil være til nytte og hjælpe med at styrke arbejdsmiljøet hos jer.

Med venlig hilsen,

BFA Service - Turisme

HENT

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

Facebook:
Besøg vores Facebook her.

Linkedin:
Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Internet Explorer (IE):

 

 

 

Microsoft Edge:

Problemer med at se nyhedsbrevet?

Ofte hjælper det at slette cookies og cachelagring

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Hak af i "Midlertidige internetfiler og webstedsfiler" og "Cookies og webstedsdata"
  • Tryk ”Slet”
  • Luk browseren ned. Åbn igen

 

  • Tryk ”Ctrl + Shift + Delete” samtidig
  • Marker "Browserdata", "Cookies og gemte webstedsdata", "Cachelagrede data og filer" og "Faner, jeg har sat til side eller lukket for nylig"
  • Tryk ”Ryd”
  • Luk browseren ned. Åbn igen
www.bfa-service.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Service - Turisme
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.