Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Ny vejledning om rengøring i særligt forurenede lokaliteter

4. september 2018

 
 

Ny vejledning om rengøring i særligt forurenede lokaliteter

 

Når et lokale er så tilsmudset, at almindelig rengøring ikke kan anvendes, skal særlige forhold tages i betragtning for at forebygge arbejdsmiljøproblemer for rengøringspersonalet. En ny branchevejledning giver anvisninger til, hvordan man sikrer trygge arbejdsmiljøforhold i særligt forurenede lokaliteter.

 

Lokaliteter, hvor der stilles særlige krav til beskyttelse af medarbejderen i forbindelse med rengøringen, er f. eks. lokaler der er forurenet af kloakvand, asbeststøv og skimmelsvamp eller lokaler hvor der har været dødfundne, som har ligget igennem længere tid.

 

Med vejledningen kan virksomheder, der udfører særlig rengøring under særlige forhold, samt deres arbejdsmiljøorganisationer hente viden og gode råd. Vejledningen kan også anvendes af den enkelte medarbejder.

 

Vejledningen, som BFA Service – Turisme har udarbejdet i samarbejde med branchens parter, er gennemgået af Arbejdstilsynet.

 

Find vejledningen her:

https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Rengoering-i-saerligt-forurenede-lokaliteter.pdf

 

Rigtig god fornøjelse!

 

 

Med venlig hilsen,

BFA Service - Turisme

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.

 

 

 

Find vejledningen her:

Rengøring i særligt forurenede lokaliteter