Nyhedsbrev top  
 

Nyhedsbrev: Ny vejledning til ejendomsfunktionærer

23. maj 2018

 
 

Ny håndbog i arbejdsmiljø til ejendomsserviceområdet

 

En nyrevideret udgave at Arbejdsmiljøhåndbogen til ejendomsområdet er nu på klar til at blive brugt på arbejdspladserne.

 

Arbejdsmiljøhåndbogen er et praktisk redskab for alle medarbejdere, der arbejder indenfor ejendomsområdet, eks. når

 

  • der skal indkøbes nye maskiner, kemiske stoffer og materialer

  • medarbejdere skal instrueres i nye opgaver eller nye medarbejdere skal oplæres

  • der skal bruges værnemidler

  • arbejdet skal tilrettelægges eller tunge løft skal forebygges

  • fokus er på at forebygge mobning på arbejdspladsen

 

Håndbogen henvender sig desuden til arbejdsmiljøorganisationen, når arbejdsmiljøarbejdet skal planlægges og organiseres.

 

Det er Branchefællesskabet for transport, service - turisme og jord til bord i samarbejde med branchens parter, der står bag den nye udgave af Arbejdsmiljøhåndbogen, som er gennemgået og godkendt af Arbejdstilsynet. Håndbogen blev første gang udsendt i 1989, og den nye udgave er 4. opdatering.

 

Åbn håndbogen i en PDF her:

https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Ejendomsservice%20og%20forsyning/Arbejdsmiljoehaandbog-for-ejendomsserviceomraadet-2017.pdf

 

Find al materiale om arbejdsmiljø for ejendomsservice- og forsyningsområdet:

https://bfa-service.dk/Ejendomsservice-og-forsyning-1

 

God fornøjelse!

 

 

Med venlig hilsen,

BFA Service - Turisme

 

 

 

Følger du os på facebook eller LinkedIn?

 

Her er der bl.a. mulighed for at stille spørgsmål til kolleger fra andre arbejdspladser og specialister i arbejdsmiljø og udveksle erfaringer og viden om forebyggelse.

 

Facebook:

Besøg vores Facebook her.

 

Linkedin:

Besøg vores Linkedin her.